Arhiepiscopia Armeana

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian cu prilejul Sărbătorii Nașterii Domnului – 6 ianuarie 2023

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

,,Că ochii mei văzură mântuirea Ta,

pe care ai găsit-o înaintea feței

tuturor popoarelor” ( Luca 2,30-31)

Iubiți credincioși, frați și surori în Hristos,

De sub cupolele Catedralei noastre Arhiepiscopale ce poartă hramul Sfinților Arhangheli, binevestim vouă prăznuirea Nașterii Mântuitorului!

Astăzi este ziua cea mare, când sărbătoim Nașterea și Botezul Domnului, taina cea măreață și de necuprins care ne umple inimile cu bucurie de lumină.Mântuitorul, Noul Împărat, s-a născut într-o mică iesle din orășelul Betleehem pentru mântuirea tuturor  popoarelor, pentru înnoirea și renașterea omenirii, a tuturor neamurilor, precum scria Sf Pavel: ,,dacă este cineva în Hristos, este făptuă nouă!” (II Corint  5,17). Chiar și așa, deși Mântuitorul s-a născut pentru toți, nu toți au simțit și trăit bucuria minunii dătătoare de viață. Pruncul Cel Sfânt s-a născut pentru viața noastră, pentru a deschide calea mântuirii noastre printr-un nou legământ ce avea să fie pecetluit cu sângele Său, precum ne citim în Sf Evanghelie cuvintele Sale: ,,Acesta esste Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă”(Marcu 14,24)

Hristos s-a născut și ne-a arătat calea, aducând lumii modelul unei vieți noi  care să ne apropie de Dumnezeu. Bătrânul Simeon a simți și a văzut cu ochii sufletului și a înțelepciunii sale puterea Pruncului: ,,ochii mei văzură Mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea tuturor popoarelor”(Luca 2, 30-31)

Dumnezeu a ales această minune pentru a elibera omenirea de povara păcatului, pentru a ridica omul din robia unei vieți în păcat și a trezi în sufletul fiecăruia dorința de a se apropia de Dumnezeu prin calea unei noi legături care s-a deschis în fața tuturor  cu nașterea Fiului lui Dumnezeu. Esta viața cea nuă, trăirea sufletelor înnoite: ,,Să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate și în sfințenia  adevărului” (Efes, 4,24)

Minunea Nașterii Pruncului Iisus nu a reușit, din nefericire, să aducă în sufletele tuturor schimbarea, înnoirea dorită lui Dumnezeu. Răutatea, invidia, minciuna, ura și alte asemeni păcate sălășluiesc încă acolo și trăim nefericirea de a vedea asta mereu. Istoria ultimelor 2 milenii stă mărturie întunecată a urmărilor provocate de păcat! Vedem și astăzi lupi îmbrăcați în blană de miel, răutatea scunsă sub măștile falsei bunătăți, vedem cum omul păcatului tulbură viețile doritorilor de bine. Vedem și ne înfiorăm de în fața manifestărilor de ură, vedem cum primează interesele politice și economice, vedem nepăsarea în fața suferințelor oamenilor, vedem războaie, vărsare de sânge, copii, femei și bătrâni,victime fără nici o vină, încălcări ale dreptului la viața, ale drepturilor fundamentale ale omenirii, cum se întâmpla acum în Arțakh.

Vedem că în mulți nu Dumnezeu este Cel care lucrează, ci  lipsa celui mai elementar respect față de ființa umană, față de oameni. Din nefericire iubirea nu reușește să împărățească în inimile oamenilor! Sf Apostol Pavel scria:,,Dragostea nu cade niciodată! Cât despre proorocii-se vor desfința, darul limbilor va înceta, știința se va sfârși, pentru că în parte cunoaștem și în parte proorocim.”(I Corint.13,8-9). Multe din ele ce le știm pot fi relative, trecătoare, doar iubirea ne ridică mereu, fiind veșnică, nepieritoare. Iubirea nu se aprinde la mânie, nu se poartă cu necuvință, nu pizmuiește, nu se laudă, nu gândește rău! Este iubirea, este imaginea Domnului în sufletul nostru. Pentru iubirea Sa ni  L a trimis pe Fiul Său prin tainica naștere din Sf Fecioară. Răsplata noastră pentru iubirea Sa trebuie să fie viața noastră, după pilda ce ne-a arătat-o Fiul lui Dumnezeu prin viața și lucrarea Sa.

Veniți, iubiți credincioși, să ne arătăm vrednici a primi cu bucurie minunata veste a Nașterii Fiului lui Dumnezeu. Pilda Sa să fie temelia vieții noastre,  chemare la a trăi în mod bineplăcut Domnului. Dacă vom păși pe această cale vom afla lumina bucuriei părintelui nostru ceresc pentru toată strădania noastră. Tot ce facem să fie spre binele semenilor noștri, spre iubire și bunăînțalegere, iar în acest mod vom simți pe deplin iubirea lui Hristos!

Să ne rugăm ca prin taina Nșterii și Botezului Domnului să se pogoare asupra noastră, a tuturor, belșug de Har și iubire, tărie în credința și nădejde neclintită în pace și mântuire.

Dumnezeu să ocrotească această lume, Armenia și Arțakh, pe toți credincioșii, poporul armena și poporul român de pretutindeni și Biserica noastră cea Sfântă, Sfântul Scaun de la Ecimiadzin.

Să ne ferească Domnul de războaie,  de boli și vărsare de sânge, de toate cele rele!

Să împărățească iubirea în sufletele noastre!

Harul Domnului și bucuria praznicului de azi să fie cu voi cu toți!

Hristos s-a născut și ni s-a arătat!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *