Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Arhiepiscopul Bisericii Armene din România, la săptămâna de rugăciune ecumenică 2015

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

saptamana ecumenica

În cadrul  Săptămânii de rugăciune ecumenică, vineri 23 ianuarie, slujba va avea loc la Catedrala Armeană din București, la ora 17 . 

Redăm mai jos Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Arhiepiscopul Bisericii Armene din România.

Apostolul Ioan spune: „Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi” (Ioan 1:14)

 Cuvântul S-a făcut om, acesta era adevărul care trebuia să se întâmple dar cum a sălășluit între noi? Domnul nostru, care a luat trup, a venit și a sălășluit între apostolii săi dar trăind între apostoli misiunea dumnezeiască nu a s-a întrerupt și nu s-a terminat. Domnul nostru în continuare coboară și sălășluiește între noi, coboară și sălășluiește sun forma pâinii și a vinului, prin urmare, Dumnezeu atât de mult ne-a iubit încât ne-a făcut vrednici de această miluire. Hristos a fost alături de apostoli în trup și este cu noi în trup atunci când vrednici ne apropiem de împărtășania din Sfântul Său Trup și Sânge. Cuvântul S-a făcut trup acum două mii de ani și trebuie să sălășluiască în noi veșnic. Dumnezeu trăiește în aceia care, cu inimă plecată, cu slujire de Dumnezeu adevărată și dreaptă se îndreaptă mereu către Hristos. Apostolul Pavel, parcă dorind a continua ideea apostolului Ioan, spune în epistola sa către Filipeni: Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, Ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om. (Filipeni 2:6-7).

Mesia a venit la poporul să ales, la Israel, dar acesta nu L-a primit. Iar aceia care L-au primit s-au ridicat la vrednicia de a fi fii ai lui Dumnezeu, care nu este de loc asemenea stării fiești proprie omului. Fiii omului sunt fii prin legătură de sânge și prin legătură de voință dar înfierea cerească a venit prin voia lui Dumnezeu deoarece Cuvântul, despre care spune evanghelistul, a luat trup, S-a făcut om, a sălășluit între oameni, însuși El, Fiul lui Dumnezeu, a devenit Fiul Omului prin care oamenii s-au înălțat devenind fii ai lui Dumnezeu.

Domnul a luat trup și S-a făcut om pentru mântuirea întregii omeniri, devenind izvor al adevărului, vindecător al sufletelor însetate, depărtate de Dumnezeu. „Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică”. (Ioan 4:14). Prin Hristos toți suntem la fel căci nu mai există diferențe nici între evreu și grec, nici între cel liber și rob, nici între bărbat și femeie așa cum spune apostolul Pavel. Acest spirit al iubirii de oameni a fost arătat de Hristos când nu a ezitat să stea de vorbă cu femeia samariteană care era socotită a fi necurată de către evrei și când i-a promis acesteia revărsare de apă a vieții înlăuntrul ei și asupra tuturor acelora care cred, care în fiecare zi prin rugăciune și slăvire primesc adevărul dumnezeiesc stingându-și setea și foamea spirituală despre care vorbește Domnul.

Taina întrupării Cuvântului nu a făcut să scadă slava Sa dumnezeiască. Ci, așa cum spune evanghelistul, noi am văzut slava Sa (Ioan 1:14)

Mare este bucuria mea în aceste zile de rugăciune împreună cu frații mei în bisericile noastre în care sălășluiește Dumnezeu, căci acolo unde ne rugăm împreună se află și El. Facă Bunul Dumnezeu ca rugăciunea-împreună să ne întărească trupește și sufletește, să ne îndepărteze de păcat și să ne apropie prin vrednicie de trăirea adevărată în Hristos.

 

Harul, dragostea și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi, cu toți. Amin!