Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian Arhiepiscopul Bisericii Armene din România cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștină

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

arhimandrit_armean_datev_hagopian_600pxI Corinteni 1:1-17

Biserica lui Hristos este sobornicească deoarece Hristos poartă în Sine toată omenirea. Porunca Sa: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.”(Marcu 16:15), este adresată întregii omeniri, fără a ține seamă de neam și de răspândirea neamurilor în lume.

Biserica este Una și Sobornicească având ca misiune sfântă vestirea și întărirea Împărăției lui Dumnezeu și a Voinței Sale. Este Una și Sobornicească prin misiunea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ, misiune transmisă apostolilor prin sfințirea Sfântului Duh în ziua pogorârii Acestuia asupra lor. Prima biserică, luminată cu limbile de foc sfințitoare în Casa de Sus, este Biserica Universală care, prin truda Sfinților Apostoli, s-a răspândit peste neamurile lumii ca un soare cu razele sale. Apostolii și cei ce i-au urmat până astăzi în biserici sunt razele acelei sfințite Biserici la a cărei temelie este însuși Hristos, fiecare dintre raze luminând același Adevăr. În ființa Sa, Biserica, este Una dar împărțită între neamuri de apostoli și urmașii lor, nepierzându-și prin aceasta nici sfințenia, nici unitatea în Hristos: „Căci precum trupul unul este, şi are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos. Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toţi, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-am adăpat.  Căci şi trupul nu este un mădular, ci multe.” (I Corinteni 12:12-14). Mărturisind același lucru, Ignatie al Antiohiei, consideră că bisericile locale nu sunt membre ale Bisericii Primare, ci însăși Biserica Primară, având cap pe Hristos și pe apostoli.

Biserica este întruparea creștinismului în istorie, a cărei misiune este aceea de răspândi în lume poruncile trebuincioase mântuirii date de Domnul Hristos însuși: viață curată în Adevăr, iubire și ajutorul aproapelui și toate cele care, odată împlinite, ne pregătesc pentru viața cea veșnică.

Misiunea Bisericii nu a încetat vreo clipă. Toate razele Bisericii Primare, fiecare în parte purtătoare a Sfântului Duh ce le unește în Un singur Adevăr, trebuie să își urmeze menirea de a-i mântui pe cei încredințați de Domnul Hristos, fără vrajbă, ci cu iubire de pace pentru frații lor; înțelegând că Trupul lui Hristos este Unul și că nici o parte a acestui Trup Preasfânt nu poate viețui departe de Întreg.

One Response to Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian Arhiepiscopul Bisericii Armene din România cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștină

  1. vicariatul greco-catolic January 26, 2014 at 9:51 am

    Va trimitem si link-ul nostru ce contine salutul vicarului greco-catolic la catedrala armeana, de pe data de 24 ianuarie 2014.

    http://www.vicariatbucuresti.ro/salutul-si-meditatia-ps-sale-mihai-vicarul-greco-catolic-al-bucurestilor-rostit-in-catedrala-armeana-din-bucuresti-saptamana-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-2014/

    Salutari distinse