Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian adresat tuturor credincioșilor armeni de pe cuprinsul Eparhiei Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 catedrala

Iubiți credincioși, fii ai Sfintei noastre Biserici Apostolice Ortodoxe,

Am primit cu bucurie  faptul că domnul Varujan Pambuccian, deputat în Parlamentul României  ca reprezentant al Uniunii Armenilor din România  de mai bine de 20 de ani, va candida din nou  pentru obținerea mandatului de parlamentar ,primind pentru aceasta  expresia de încredere a Uniunii Armenilor din România, organizație printre membrii căreia vă numărați și mulți dintre d-voastră.

Dnul Varujan Pambuccian este fără nici un dubiu o personalitate binecunoscută și respectată de societatea civilă și partidele politice, dar și apreciat de noi, de  toți  membrii comunității armene din România. Truditor de două decenii în domeniul rezolvării problemelor parlamentului  domnul deputat Varujan Pambuccian  s-a dovedit permanent și un merituos lider al grupului Minorităților Naționale din Parlament dar și neobosit stăruitor pentru implinirea inițiativelor  tuturor minorităților naționale. Sprijinitor permanent al intereselor organizației pe care o reprezintă cât și a intereselor întregii comunități armene din România dnul Varujan Pambuccian a contribuit  cu realizări marcabile la inițiativele de păstrare a patrimoniului cultural și spiritual  al armenilor din România, la derularea programelor culturale și educaționale, la păstrarea bunului renume al comunității noastre spre a o dovedi vrednică de strălucirea trecutului rămas nouă moștenire de la strămoșii noștri . 

Cu părintească încredere  față de angajamentul  domnului Pambuccian rostit în fața Noastră referitor la intenția și dorința continuării   aceleiași căi de slujire a năzuințelor întregii comunități armene din România, spre binele, folosul și unitatea acesteia, spre dăinuirea acesteia  și păstrarea respectului  la care am fost hărăziți de trecutul nostru pe acest minunat pământ românesc,vă îndemn pe voi toți  acum, în preajma alegerilor parlamentare, să  dați expresia alegerii voastre prin gând, prin inimă, prin  trăire, în spiritul  adevăratului creștin armean.

,,Fraților, bunăvoința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu …este spre mântuire!,,

(Rom.10-1)

,,Fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi!,,

(II Corint. 13-11)

Cu binecuvântări,

PS Episcop Datev Hagopian

Intâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România

 

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene