Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian adresat tuturor credincioșilor armeni de pe cuprinsul Eparhiei Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

logo

Iubiți credincioși, fii ai Sfintei noastre Biserici Apostolice Ortodoxe,

Vedem  și în acest an cu multă bucurie strădania orgnizației Fondul Armenia pentru a concentra potențialul de donații al tuturor armenilor, indiferent de țara în care trăiesc, către dezvoltarea coordonată cu scopuri bine stabilite a Armeniei și Arțakh-ului.

Teledonul organizat anul acesta în acest scop urmărește colectarea de fonduri pentru refacerea locuințelor afectate de războiul de 4 zile din aprilie 2016 din regiunea Martakert din Arțakh.

Aveți posibilitatea de a efectua donațiile dvoastră și în zilele următoare la sediile parohiilor armene din România.

Donațiile se vor centraliza la București, la reprezentantul fundației în România, d-lui  Garabet Haciaturian (tel 0726.666.827), e.mailghaciaturian@gmail.com, prin grija căruia vor fi transferate în contul fundației.

Suntem încredințați de bunele voastre gânduri și de sincera voastră dorință de a veni  în sprijinul realizării inițiativelor acestei fundații.

Se cuvine ,,să purtăm grijă de lucrurile bune spre treburile cele de neapărată nevoie,, (Tit.3,14) , iar ,,voi, fraților, nu pregetați să faceți ce e bine.,,(II Tessal.3,13)

Cu binecuvântări,

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România