Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul Preacuviosului Părinte Arhimandrit Datev Agopian cu ocazia întronizării Misiunea noastră apostolică în viaţa Bisericii Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Mulţumesc şi dau slava lui Dumnezeu care mi-a oferit acest fericit prilej de a mă afla în mijlocul vostru în noua mea calitate de Conducător Spiritual al Eparhiei Armene.

Comunitatea armeană din România este foarte importantă pentru poporul armean, căci ea reprezintă prima sa comunitate din Europa, cu un trecut de aproape 800 de ani, avînd o bogată istorie spirituală, reprezentînd pe plan internaţional răscrucea culturală între Europa şi Orient.

În noua mea calitate de Şef Spiritual al Eparhiei Armene, prima mea sarcină va fi colaborarea cu toate Bisericile Creştine, pentru a întări unitatea noastră deplină. Una este Biserica Creştină prin misiunea sa apostolică, una este Biserica prin întemeietorul ei, Domnul nostru Iisus Hristos, pe drumul credinţei şi al mântuirii. Divergenţele dogmatice şi anatemele existente în decursul istoriei între Biserici trebuie să înceteze. Este de neiertat ca Bisericile să trăiască separate şi nu într-o armonie frăţească. În ciuda acestor divergenţe teologice, dogmatice, pastorale, administrative, este necesar ca membrii aparţinând aceluiaşi trup al Mântuitorului nostru să colaboreze reciproc în spiritul dragostei şi unităţii, după cum a spus Iisus: „Eu sunt Calea, Viaţa şi Adevărul”. Această forţă a dragostei şi unităţii noastre să reprezinte dovada conlucrării noastre.

Ecumenismul a deschis o nouă epocă a relaţiilor de apropiere, colaborare şi înţelegere între Biserici. Iată a sosit vremea ca relaţiile reciproce să fie transpuse într-o conlucrare solidă prin viziunea unităţii creştine.

Biserica Armeană Apostolică Ortodoxă, secole de-a rândul, a dovedit un ecumenism prin gândirea şi profunzimea ei. Misiunea noastră este şi va fi continuarea acestui spirit ecumenic, îndeosebi în noua mea calitate în România, pentru restabilirea unităţii Bisericilor.

A doua misiune a apostolatului nostru va fi transpunerea în viaţa credincioşilor a cuvântului Sfintei Evanghelii. Lumea de astăzi aflată într-o goană după argginţi, îndepărtează pe om de Dumnezeu, iar valorile morale şi spirituale şi-au pierdut semnificaţia.

Biserica nu poate fi indiferentă în faţa acestei situaţii grave ce ne dă de gândit. Ca atare, Bisericile noastre într-un spirit de unitate, dar şi pe plan local, trebuie să promoveze, prin noi căi şi metode, cuvântul Adevărului, al Evangheliei, pe înţelesul oamenilor. Bisericile noastre trebuie să conlucreze în aşa fel încât învăţământul şi educaţia creştină să îi fie printre primele preocupări, fiind astfel o a doua misiune a Bisericii, iar reaşezarea valorilor morale şi spirituale să fie scopul principal.

A treia misiune a apostolatului nostru va fi dialogul cu celelalte culte religioase din România, dialog ce va spori dragostea, respectul şi încrederea reciprocă. Mă rog ca bunul Dumnezeu să binecuvânteze România şi poporul român, să binecuvânteze pe fiii Bisericii Armene şi să reverse harul Său milostiv peste voi toţi. Amin.