Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul Întâistătătorului Eparhiei Armene din România P.S. Datev Hagopian la aniversarea de 110 ani a S.S. VASKEN I

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 ,,În drumul meu de a-L găsi pe Dumnezeu, eu am găsit

Ecimiaținul și 

Patria mea, Şi M-am aplecat în faţa  sorţii’’.                                                                                                                                                                                                                                             

        Anul acesta al 130-lea Patriarh Armean, Erou Naţional, armenolog, militant activ al culturii şi spiritualităţii armene S.S.VASKEN I (Vasken Balgian) a implinit 110 ani. Este de nepreţuită acea activitate pe care a avut o Vasken Balgian şi ca Întâistătător al Eparhiei Armene din România în anii 1948-1955 şi  în perioada pe când s-a aşezat pe scaunul Patriarhal între anii 1955-1994.

          Trăind şi slujind într-o perioada foarte grea când autorităţile comuniste din  U.R.S.S. duceau tot felul de opresuni faţă de activitatea bisericească, Vasken I a reuşit  prin înţelepciune şi talent să scoată Biserica Armeană din acea perioadă de criză, să păstreze bisericile armene, să satisfacă cerinţa poporului armean în domeniul spiritualităţii. Mai mult, a reuşit să scoată în evidenţă rolul Bisericii Armene pe arena internaţională şi să o  facă  cunoscută şi să o ridice la un nivel foarte înalt. Din 1962 Biserica Armeană a devenit membră în Consiliul Mondial al Bisericilor, apoi şi în Consiliul European al Bisericilor. După alegerea Sa ca Patriarh, S.S., pentru a întări  relaţiile şi legăturile între Patria Mamă şi Diaspora, a efectuat în jur de 30 de vizite pastorale, a vizitat numeroase Eparhii Armene din întreaga lume, în cadrul relaţiilor inter confesionale s-a întălnit cu diferiţi Patriarhi ai bisericilor surori, în lume a reprezentat Biserica Armeană şi poporul armean.

          În faţa autorităţilor Sovietice şi pe arena Internaţională S.S. a ridicat problema poporului armean din Arţakh (Karabakh). Ca militant cleric şi ca militant intelectual,  Vasken I, toată fiinţa Sa  a pus-o în slujba Patriei Sale, a poporului Său, şi nu întâmplător, S.S. a fost primul cetăţean ce a avut cinstea de a primi titlul de Erou Naţional al Republicii Armenia  după declararea Independenţei în 1991.   

          S.S. Patriarhul Vasken I şi după moartea Sa continuă să educe generaţii prin  moştenirea literară pe care a lăsato acelea fiind: predici, explicaţii ale Sfintei Liturghii, diferite, studii şi articole, etc.

Fie binecuvântată memoria Celui Drept, amin.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România