Mihai Stepan Cazazian

CUVÂNTUL DE FELICITARE AL ÎNTÂISTĂTĂTORULUI EPARHIEI ARMENE DIN ROMÂNIA DATEV HAGOPIAN CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 27 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI REPUBLICII ARMENIA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

         Cu ocazia împlinirii a 27 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Armenia, adresăm salutul şi felicitările noastre tuturor armenilor din România, Armenia şi din întreaga Diasporă. Secole de a rândul, fiind privaţi de statalitate naţională, în sfârşit,  cu 27 de ani în urmă am făcut un pas hotărât şi am  restabilit  Independenţa  ţări noastre. Străbunii noştri au trecut prin foc şi sabie, au vărsat sânge, au biruit  numeroase  greutăţi, dar întotdeanuna, nu le a lipsit optimismul, speranţă şi credinţă în Bunul Dumnezeu. Nici astăzi nu sunt puţine greutăţile, problemele economice şi politice pe care  poporul nostru le biruieşte cu un spirit de optimism, responsabilitate, devotement, credinţă faţă de statul său. În această perioadă de cumpănă numai cu o conducere  înţeleaptă şi cu ajutorul Bunului Dumnezeu poporul nostru va fi capabil să biruiască toate problemele ce stau în calea sa şi să dea rezolvări demne şi corecte. Ca Diasporă suntem alături de Patria Mamă, a poporului din Armenia şi Arţah, gata să împărtăşim toate greutăţile şi necazurile, să ţinem piept la toate provocările şi barierele şi, totodată, să sărbătorim împreună victorii şi cuceriri ale naţiunii noastre.

          Cu ocazia acestei minunate sărbători, încă o dată felicit şi binecuvântez pe toţi armenii din întreaga lume. Biserica Armeană în tot parcursul istoriei sale a fost credincioasă chemării sale, a sprijinit continuu statul armean şi în măsura puterii sale, o sprijină şi astăzi. şi aşa va fi de a pururi. Statul şi Biserica împreună,  uniţi  vor continua  să slujască pe fii săi, să sprijine păstrarea valorilor naţionale şi morale, răspândirea lor în lume.

         Ne rugăm pentru sufletele eroilor noştri care şi-au jertfit viaţa pentru Patria noastră. Fie ca Domnul cu Dreapta Sa Sfântă să aibă în pază Patria noastră, statul nostru, să binecuvânteze poporul nostru şi să-l conducă către un viitor luminos!