Mihai Stepan Cazazian

CUVÂNTUL CU OCAZIA SFINTELOR PAȘTI – 2015 / P.S. Episcop DATEV HAGOPIAN Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

IMGP0336„Eu am venit ca viață să aibă…” (Ioan 10;10)

 

Iubiți credincioși,

 

Din Sfântul Altar al Catedralei noastre episcopale trimitem spre voi toți cuvântul dragostei și binecuvântării Noastre, aprinzând din candela credinței noastre strămoșești lumina cea vestitoare a adevărului cel mântuitor. Hristos a înviat!

Astăzi este praznicul cel mare al Învierii și noi toți suntem chemați a fi părtași la truda cea plăcută de a străbate calea cea mântuitoare care ne duce din întuneric spre lumină, din pierzanie spre izbăvire, din moarte spre viață. Învierea este împlinirea planu­lui dumnezeiesc de mântuire a neamului omenesc. Iisus Hristos, fiind „întru toate asemenea nouă, în afară de păcat” (Evrei 5;15), s-a adus pe Sine Însuși jertfă neprihănită pe cruce biruind moar­tea. „Moartea a fost înghițită de biruință!” (Corint 15;54) pentru ca noi să avem viață! „Eu am venit ca viață să aibă, și din belșug să aibă!” (Ioan 10;10).

Taina cea minunată a Învierii întărește în sufletele tuturor simțământul ocrotitor al liniștii, căci iată, Bunul Dumnezeu nu și-a uitat fiii, nu i-a părăsit în mlaștina întunecoasă a păcatelor, pe drumul groaznic al pierzaniei. Tatăl nostru cel ceresc a fost mereu alături de noi, prin cuvintele mijlocitoare ale patriarhilor și prorocilor. Iar la împlinirea vremii a venit între noi, pentru noi, pentru o nouă lume, a păcii, a iubirii, a bunei înțelegeri, pentru izbăvirea omenirii de negura piericiunii. A venit pentru o lume a luminii, a adevărului și a dragostei.

Ne aflăm cu toții în fața mormântului gol al Mântuitorului Hristos. Piatra cea grea a fost prăvălită de la mormânt… Hristos Cel Înviat este însuși în fața noastră, ne cheamă din strălucirea luminii Învierii Sale. „Și unde mă duc Eu voi știți, și știți și calea… Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine (Ioan 14;4-6).

 

Iubiți credincioși, fii și fiice ale neamului armenesc,

Prin rănile lui Iisus noi toți ne-am vindecat, prin Învierea Sa trăim și ne bucurăm, căci am primit harul de a vedea calea cea adevărată a vieții, de a păși pe drumul ferit de robia stricăciunii, pe calea luminată a adevărului, a mărturisirii Învierii Sale. Hristos a inviat! Din sufletele noastre să apară această mărturisire, prin vorbe și fapte trebuie să dovedim tăria acestei mărturisiri și cu credință să ne împărtășim cu Trupul și Sângele cele de viață dă­tătoare.

Fără această mărturisire prin vorbe și fapte, fără iubire, fără adevăr, nimic nu poate aduce fericirea, nimic nu aduce izbăvirea. Hristos este Calea, este izvorul vieții și al harurilor, „Cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu” (Ioan 14;12).

Prăznuim astăzi Învierea Domnului, biruința lui Dumnezeu nu doar asupra morții ci și asupra răului. Și nu este doar biruința lui Dumnezeu! Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, au biruit deopotrivă. Fiecare dintre noi, ca parte a Trupului lui Hristos, vom putea birui, trebuie să zdrobim răul și să biruim, întăriți cu adevărul mântuitor al Învierii. Hristos a luat asupra Sa durerile și suferințele noastre, s-a împovărat… și a înviat! Prin rănile sale ne-am vindecat, iar El ne este mereu alături, călăuzindu-ne pe calea cea luminată a mântuirii.

Răstignindu-L pe Hristos oamenii nu au reușit altceva decât să se învrednicească de o rușinoasă înfrangere, calea spre mântuire fiindu-le învăluită în întuneric. Dar pentru toți cei ce cred în El, pentru cei care au murit cu El, rămâne Învierea cea mântuitoare și calea cea învăluită cu lumina tainică a acestui mare praznic. Hristos ne-a adus pacea, adevărul, lumina și viața, risipind îndoiala și întunericul și biruind moartea. Puterea urii și a răutății a fost nimicită în adâncul necuprins al iubirii dumne­zeiești. Prin pătimiri și suferințe, prin sângele ce-a curs pe cruce, prin Învierea sa ne izbăvește pe toți de robia stricăciunii. Hristos a înviat! Bucuria biruinței vieții asupra morții, pe care o revarsă Învierea Domnului, trebuie să ne stăpânească în viață cu toate darurile ei mântuitoare!

Să credem în Înviere cu toată ființa noastră, căci Hristos cel Înviat este alături de noi în fiecare clipă, Îl iubim, Îl simțim. El bate la ușile inimilor noastre, iar datoria noastră este să deschidem, să-L primim pe Cel Care vine pentru a ne da viață, pentru a ne mântui.

 

Iubiți credincioși,

Poporul armean, în decursul istoriei sale, a trecut de multe ori pe calea suferințelor, a pătimirilor, a străbătut drumul dureros al crucii urcând dealul Golgotei, dar de fiecare dată a biruit moartea, înviind. În urmă cu un secol s-a încercat exterminarea unui popor nevinovat… dar acesta a supraviețuit. Iar în cele patru colțuri ale lumii comunitățile armene, urmași ai supraviețuitorilor genocidului din 1915, păstrează vie flacăra vieții poporului armean, ca o candelă a luminii învierii unei nații… În acest an se împlinesc 100 de ani de la sângerosul genocide și în întreaga lume vor fi pomenite cu pioșenie și durere victimele acestei tragedii. Nici comunitatea armeană din România nu poate întâmpina această comemorare fără a se implica, „Nu uităm, nu putem uita și cerem să se facă dreptate!” aceasta este deviza ce ne călăuzește în strădania noastră de a aminti, de a face să fie amintită această tragedie, de a aduce lumina adevărului asupra acestei pagini a istoriei, pagină pe care unii mai doresc încă să o păstreze învăluită în întuneric, acoperită spre uitare cu o piatră de mormânt… Nu vom precupeți nici un efort pentru a ne atinge scopul: adevărul trebuie scos la lumină, trebuie recunoscut.

Veniți, iubiți armeni, să ne unim și să dovedim că poporul armean nu uită, că existăm, că suntem un popor viu care a biruit moartea. Întăriți cu Harul Domnului prin Taina Învierii lui Hristos, să ne dovedim credința în adevăr și nădejdea în dreptate. Clipa de strajă a nopții celei pline de lumină ,,clipa Învierii Sale să fie ziua luminată a biruinței noastre, a biruinței adevărului și drep­tății. Avem datoria sfântă de a nu uita, de a cere și a lupta pentru dreptate și adevăr, pentru lumina sufletelor strămoșilor noștri”.

În această noapte sfânta luați și duceți cu voi bucuria tainei ce­lei sfinte, luați lumina Învierii și nădejdea biruinței vieții! Domnul a înviat pentru noi, este cu noi și va fi pururi. Amin!

 Hristos a Înviat!

Adevărat a Înviat!

One Response to CUVÂNTUL CU OCAZIA SFINTELOR PAȘTI – 2015 / P.S. Episcop DATEV HAGOPIAN Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

  1. oana davidescu April 14, 2015 at 11:13 pm

    Hristos a înviat!

    voiam s? multumesc pentru darul primit în Noaptea Invierii: cuvântul P.S. Sale Episcop Datev Hagopian, lumina Invierii ?i cartea de rug?ciuni – cuvânt vindec?tor pentru suflet ?i aduc?tor de lini?te în clipe grele din zi ?i din noapte. ?norhagalutiun tuturor celor care au rânduit, au trudit ?i au cheltuit.