Mihai Stepan Cazazian

CUVÂNTAREA ROSTITĂ DE ÎNTÂISTĂTĂTORUL EPARHIEI ARMENE DIN ROMÂNIA, P.S. DATEV HAGOPIAN …

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

  …CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 103 ANI DE LA FONDAREA CATEDRALEI ,,SFINŢII ARHANGHELI’’ MIHAIL ȘI GAVRIIL DIN BUCUREŞTI

 

 

        Anul acesta se împlinesc 103 ani de la ctitoria Catedralei Armene SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL din  Bucureşti. Fii poporului nostru chiar în inima Bucureştiului au pus temelia şi au construit acest minunat Lăcaş Sfânt. Cu toate că începutul sec XX a fost  zguduit de mari tragedii, Catedrala Armeană din Bucureşti şi astăzi este deschisă pentru toţi credincioşii. Ea a devenit gajul şi garanţia dăinuirii pentru armenii ce trăiesc pe acest pământ ospitalier român. De mai bine de un secol, acest minunat Templu, ca un tată milostiv şi o mamă iubitoare, Îi adună sub aripile sale pe fii săi şi îi educă cu spirit creştin, adună şi transmite din generaţie în generaţie tradiţiile frumoase ale armenilor din România. Credem, că nu este de prisos, încă o dată să amintim rolul şi autoritatea  pe care a avut-o Biserica Apostolică Armeană pentru a înfăptui un asemenea volum de muncă  în decursul secolelor şi pe care continuă să o efectueze şi-n zilele noastre cu o mare responsabilitate.

         Biserica Armeană, şi-n România şi-n toată diaspora, adunându-i sub cupola sa,  este cea care menţine pe fii săi armeni, îi ajută să-şi păstreze limba maternă, credinţa, cultura, tradiţiile pe pământ străin, păstrând astfel vie identitatea naţională. Astăzi Biserica Armeană este acel liant prin care Patria Mamă este legată de Diaspora. Fără  Biserica Armeană, diaspora se va dilua, se va pierde, se va asimila, acest fapt este  inadmisibil. De aceea este de datoria noastră sfântă să avem grijă de toate sacralităţile  noastre, să nu dăm voie să fie pângărite mărturiile  credinţei noastre de secole, mai ales, acum, când în lume, prin toate mijloacele este propagată imoralitatea, în zilele noastre, când prin toate căile şi mijloacele se caută să se zdruncine din temelii Biserica Armeană şi să o decredibilizeze prin răspândirea  a tot felul de minciuni şi calomnii, şi astfel creând dezbinare şi breşe în sânul poporului nostru. Ţelul este unul singur: slăbind Biserica, va fi lovit şi îngenunchiat poporul armean şi comunităţile creştine. Dar cum spune apostolul Pavel:  ,,Daca Dumnezeu este cu noi, cine poate să ni se împotrivească’’.

          Iată şi astăzi, ca în fiecare an, ne-am strâns din toate colţurile României, pentru a participa la sf. Liturghie, şi a felicita Cetatea credinţei noastre, Templul  nostru spiritual la ceas aniversar, aducând în dar credinţa, iubirea şi căldura ce izvoreşte din acea credinţă. Ne-am adunat să ne rugăm, încă o dată să  apreciem  truda săvârşită de strămoşii noştri şi totodată să jurăm să rămânem credincioşi  acelor valori pentru care s-a vărsat sânge, au fost  jertfe şi martiri.

         Am venit să aniversăm, dar totodată, să  atestăm faptul că departe de Patrie, numai  Biserica Armeană este acel lăcaş, unde spiritul nostru se reînnoieşte şi ia contact cu divinitatea pentru a fi slăvit şi a slăvi, deoarece Biserica nu este doar o construcţie din piatră sau un simplu loc de rugăciune, sau creştinismul nu este o religie simplă sau o ideologie, ci o cale către viaţa veşnică, adevăr şi izvor dătător de viaţă, precum spune  Domnul.

             Ruga noastră şi dorinţa este ca Bunul Dumnezeu să ocrotească acest minunat Templu, să binecuvânteze şi să-şi reverse harul asupra popoarelor prietene armene şi române, să ţină neclintit Statul Armean şi Român, dăruind zile frumoase şi pace. Ne rugăm pentru toţi cei ce au contribuit la construcţia acestei Catedrale.

         Să dăinuie în veci casa credinţei noastre întru slava lui Iisus, întru slava Bisericii noastre Apostolice. Amin.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România