Mihai Stepan Cazazian

CUVÂNTAREA ÎNTÂISTĂTĂTORULUI EPARHIEI ARMENE DIN ROMÂNIA P.S. EPISCOP DATEV HAGOPIAN CU OCAZIA COMEMORĂRII A 104 ANI DE LA GENOCIDUL ARMEAN

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Iubiţi fraţi şi surori credincioşi,

Astăzi, risipiţi pe întregul mapamond, armenii ridică rugă către Cel de Sus pentru 1,5 milioane de sfinţi martiri, adreseându-se lor pentru blagoslovire. Exact cu 104 ani în urmă, în 1915, şi–n anii premergători şi următori, milioane de armeni au fost masacraţi, comitându-se genocid asupra lor şi s-a încercat eliminarea armenilor de pe faţa pământului. Orice crimă, sub orice formă: omucidere, terorism, genocid, este o atrocitate asupra creaţiei divine, asupra vieţii umane sfinte, asupra demnităţii, asupra poruncilor stabilite de Dumnezeu. Orice crimă, atrocitate fiind un păcat comis asupra lui Dumnezeu şi al omului trebuie să fie ispăşit prin spovedanie, pocăinţă şi compensaţie.

Cu toate că o bună parte a lumii civilizate încă mai păstrează tăcerea faţa de acest fapt, genocidul comis asupra armenilor este un adevăr istoric şi de ne tăgăduit, înregistrat în istoriografia umanităţii ca fapt real la început de secol XX şi existând în special în memoria poporului armean. Au fost omorâţi nu numai 1,5 milioane de armeni, au fost distruse mii de biserici, mănăstiri, şcoli, clădiri, domenii. Genocidul este recunoscut ca crimă împotriva umanităţii conform normelor internaţionale, iar cei ce au comis acele crime trebuie se răspundă. Poporul nostru care şi astăzi cu greu face faţă numeroaselor provocări, probleme şi greutăţi: blocada, continua ameninţare de râzboi, situaţia economică dificilă, etc, cu fermitate continua să lupte pentru dreptate.

La 104 ani de la genocidul armean, pentru martirii noştri, pentru patria noastră pierdută, pentru pierderile noastre spirituale, culturale încă nu s-a efectuat o reparaţiecompletă, nu s-a stabilit dreptatea; cu toate că multe state din lume, organizaţii  internaţionale împortante au recunoscut şi condamnat genocidul comis asupra poporului armean, şi cărora poporul nostre este recunoascător. Datorită faptului că există ţări, state, organizaţii internaţionale care încă nu au recunoscut genocidul comis asupra poporului armean, conferă posibilitate unora să comită atrocităţi şi crime, rămănând nepedepsiţi.

Datorită efortului şi muncii în  colaborate depuse de toţi armenii de pretutindeni, la începutul acestui an am înregistrat succese în calea noastră pentru recunoaşterea şi condamnarea genocidului. Mai întâi pe 20 martie Statul Alabama a recunoscut genocidul armean, devenind al 49-lea stat din S.U.A. care a recunoscut official. Actualmente, doar statul Mississippi este cel care încă nu a recunoscut şi condamnat genocidul comis de Împeriul Otoman asupra armenilor. Apoi, pe 10 aprilie, parlamentul Italiei a adoptat o rezoluţie ce atestă genocidul armean. În aceeaşi zi, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a semnat un decret, în care 24 aprilie oficial s-a declarat zi de comemorare a martirilor Genocidului armean. Noi suntem recunoscători tuturor statelor şi organizaţiilor internaţionale care condamnă asemenea crime comise împotriva umanităţii şi ne sprijină pe noi în lupta noastră pentru a preveni alte asemenea atrocităţi.

Unitatea noastră constituie una din posibilităţile pentru a ridica glasul contra crimelor săvârşite asupra umanităţii care nu au fost corect evaluate, şi pentru crimele ce astăzi continuă în Orientul Apropiat şi-n alte colţuri ale lumii, totodată este şi un îndemn către toate popoarele, statele, organizaţiile internaşionale, în special, statului român şi oamenilor politici din România pentru a depune un efort susţinut în lupta pentru condamnarea şi prevenirea crimelor şi atrocităţilor comise contra umanităţii. Comunitatea armeană din România îşi  ridică şi  uneşte  glasul cu toată diaspura armeană , continuind lupta pentru apărarea dreptăţii şi pentru drepturile ei.

Peste câteva zile vom sărbători Învierea Domnului şi suntem siguri că ne vom întâlnii cu fraţii, surorile noastre , copiii, bătrânii martiri. Precum zice Hristos: ,,Nu vă fie frică de cei ce omoară trupul, ei nu pot face altceva, ci de Cel, ce duce în pierzanie trupul şi sufletul în focul iadului’’. Urarea şi ruga noastră este ca Domnul să aibă în pază graniţele Armeniei şi al Arţahului. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne ajute pe noi, şi să ne dăruiască noi realizări pentru a continua misiunea noastră în stabilirea păcii şi a dreptăţii în lume, întru slava lui Dumnezeu, spre slava bisericii noastre, spre binele întregii omeniri, amin.

Biroul de
presă al Arhiepiscopiei Armene din România