Mihai Stepan Cazazian

Cuvânt rostit la aniversarea a 50 de ani de la hirotonire a IPC Arhim. Dr. Zareh Baronian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

DSC03954Înalt Prea Cuvioase Părinte Arhim. Dr. Zareh Baronian,

În numele consiliilor parohiale și a consiliului eparhial precum și al tuturor credincioșilor Eparhiei Noastre vă felicităm cu ocazia aniversării a 50 de ani de la hirotonirea IPC Voastre!

Urarea noastră pornește din adâncul sufletelor către IPC Voastra, slujitor ales și pastor dăruit sfintei noastre biserici și credincioșilor armeni.

Ați slujit cu devotament spre mântuirea sufletelor celor păstoriți, mereu cu încrederea și nădejdea desavârșită  în împlinirea bunei rodiri a trudei IPC Voastre.

De-a lungul veacurilor viața poporului armean a fost daruită binelui, slavei bisericii sale și păstrării demnității acestei națiuni, călăuzit mereu de vrednicii săi păstori, prin truda cărora s-a hranit  cu încredere din seva credinței în Hristos.

Astăzi datoria noastră este de a exprima cu aleasă bucurie aprecierea tuturor pentru rodnica activitate a IPC Voastre, pentru binecuvântata slujire dăruitoare arătată de-a lungul celor 50 de ani de preoție. Ați fost de-a lungul acestor ani un vrednic exemplu al bunului pastor, pilda trăitoare a truditorului dăruit slavei Bisericii Armene și slujirii binecuvântatului nostru popor, aducând cinste și fală Eparhiei noastre și întregii Biserici Armene. Întreaga comunitate armeană din România s- a întărit spiritual din exemplul trăirii IPC Voastre,  iar bucuria slujirii  Voastre a fost mereu forța dătătoare de viață și imboldul spre întreținerea văpaii  credinței și a conștiinței naționale.

Au trecut 50 de ani de la acea fericită zi a hirotonirii Voastre, bucuria de atunci fiind de neegalat. Harul  slujirii, râvna și zelul spre mântuirea credincioșilor, spre chivernisirea bunurilor acestei eparhii și spre slava bisericii noastre strămoșești v-au călăuzit întreaga viață. Biserica noastră, de-a lungul veacurilor, și-a împlinit misiunea bineplacută lui Dumnezeu prin slujirea jertfelnică arătată de vrednicii sai preoți.IPC Voastra, iubite Parinte Zareh, sunteți unul dintre aceștia, pilde a marilor pilduitori, care pentru toată slujirea Voastra v-ați bucurat de respectul și dragostea tuturor. În persoana IPC Voastre Biserica Armeană și-a aflat un apărător desăvarșit al renumelui și falei sale, al învățăturii creștine pe care ați propăvăduit-o cu fermă convingere vreme de jumatate de veac. Prin strădania Voastră s-a mai pus o piatra la întărirea zidirii ravnei sfințitoare a strămoșilor noștri pe aceste meleaguri, s-a înmulțit rodul vieții noastre bisericești  în aceste ținuturi binecuvântate de Dumnezeu. Aleasă și minunată a fost chemarea care v-a întărit atâția ani, ținându-vă veșnic hăruit dăruirii și slujirii!

Avem bucuria și șansa de a vă putea urma pilda vieții în credința, staruință și statornicie, pilda de iubire și slujire neîncetată.

Vă încredințăm IPC Voastră de dragostea și aprecierea Noastră, de respectul tuturor credincioșilor acestei eparhii.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu  să vă dea sănătate și  încă mulți ani de rodnica viață duhovnicească, ani mulți de viață sub Dreapta ocrotitoare a Tatălui nostru Ceresc.

Cu binecuvântări,

Episcop Datev Hagopian,

Întâistătător al Arhiepiscopiei  Bisericii Armene din Romania

București , 17 mai 2015