Mihai Stepan Cazazian

cugetliber.ro / Mărturii documentare privind școala primară armeană din Constanța

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Urmare a demersurilor membrilor comunităţii armene din Constanţa, Primăria, avea să doneze acesteia un teren, pe strada Şcoalei nr.1, redenumită I.C. Brătianu nr. 1, astăzi strada Callatis nr. 1, în vederea construirii unei şcoli, respectiv unei biserici. Potrivit cărţii funciare întocmită la data de 7 octombrie 1940, actul de donaţie a fost autentificat la data de 3 noiembrie 1883 şi apoi transcris la grefa Tribunalului Constanţa, în data de 4 februarie 1884. În acelaşi document se mai precizează că Şcoala armeană avea la parter cinci camere şi un coridor, iar la etaj, două camere şi două săli, din care una pentru festivităţi. 
 
La data de 9 februarie 1905, revizorul şcolar Paul Paşa inspectând Şcoala primară armeană din Constanţa, constata următoarele:
 
 
„Şcoala e mixtă (băieţi şi fete) şi funcţionează cu 4 clase separate având următorul contingent: cl. I 52 elevi; cl. II 18 elevi; cl. III 7 elevi şi cl. IV 12 elevi. În total se află în toate clasele 89 elevi şi eleve. Nu mi s-au putut da lămuriri exacte de către directorul şcoalei câţi sunt supuşi români, declarându-mi că vor fi prezentaţi toţi la examen. Limba română e predată de D.D.G. Teodorescu care e şi directorul şcoalei de studii şi D-na Sofia Agopian. Ambii au autorisaţiunile cuvenite pentru a preda. D.D. Teodorescu are următoarele ore de L. română pe săptămână: la cl. I 14 ore, II 2 ore, III 2 şi la cl. IV 3 ore pe săptămână. D-na Sofia Agopian are 9 ore pe săptămână la cl. II, 8 ore la cl. III şi 10 ore la cl. IV. Am asistat şi chestionat pe elevii din cl. III condusă de D-na institutoare S. Agopian. D-sa a făcut un examen resumativ din memorisare (Sfârşitul iernii), Religie (Învierea Domnului Isus), Citire (Cei doi fraţi) şi Aritmetica ( Împărţirea num. zecimale). În general la memorisare şi Religie, elevii i-am găsit stăpâni pe materie, reproducând aproape toţi în mod curgător. La citire asemenea citesc corect observând punctuaţiunea, accentuarea şi intonarea. Greşalele de limbă observate şi corectate. Întrebările metodic distribuite, dându-şi destulă silinţă D-na institutoare pentru realisarea unui progres. La Aritmetică însă am găsit elevi înapoiaţi, iar judecata slabă. Pentru acest obiect e prevăzut numai o oră pe săptămână, cu totul insuficient pentru tratarea şi priceperea temeinică a materiei din program. E absolută nevoie să se mai prevadă încă cel puţin 2 ore pe săptămână pentru Matematică. Materia de presenţă e în regulă. Notele sunt trecute atât în catalog cât şi în matricolă. Arhiva se păstrează în saltarul mesei, neavând şcoala nici un dulap. Cancelaria în present e instalată într-o odae de dormit. Localul de şcoală lasă mult de dorit în privinţa curăţeniei.
 
(L.S.) Revizor şcolar (ss) Paul Paşa
Presenta Copie fiind conformă cu originalul) se certifică
Director,
D.Gh. Teodorescu”
După cum precizam mai înainte, Primăria Constanţa donase Comunităţii armene un teren pe care avau să se construiască o biserică şi o şcoală. În anul 1942, biserica este distrusă de un incendiu, slujbele religioase fiind săvârşite din acel an în sala de festivităţi a şcolii. În anul 1990 acestui imobil i s-a adăugat o clopotniţă şi, ca urmare a eforturilor părintelui protoereu Avedis Mandalian, în ultimii ani, întreaga clădire a fost renovată şi amenajată drept biserică a Comunităţii armene din Constanţa.
(Virgil Coman -Direcţia Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale, Colecţia de xerografii, dosar 19/1905, f. 1-2). 
 
http://m.cugetliber.ro