Mihai Stepan Cazazian

CU MARE FAST A FOST SĂRBĂTORIT HRAMUL BISERICII ARMENE SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL DIN PITEŞTI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

          Biserica Armeană din Piteşti, pe 2 iunie a.c. era arhiplină. Prin binecuvântarea a P.S. Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România şi la invitaţia Comitetului Parohial din Piteşti, numeroşi reprezentanţi şi membri ai comunităţii armene din România, în special din  Bucureşti, Constanţa, au sosit în pelerinaj la Hramul Bisericii Armene din Piteşti.

        La orele 11°° Pr. Eznik Torgomyan a oficiat Sfânta Liturghie prin binecuvântarea P.S. Datev Hagopian. Alături de Pr. Eznik participau şi oficiau Sfânta Liturghie Arhimandritul Babgen Salbiyan, Preotul Paroh Oşakan Khachatryan din Constanţa  şi  diaconul Haik Azaryan din Bucureşti, reprezentantul Arhiepiscopului Calinic, Părintele Grigore.

         La sfârşitul Sfintei Liturghii P.S. Datev Hagopian în predica Sa binecuvântează pe pelerinii armeni şi români, apreciează efortul Comitetului Parohial local pentru buna organizare, pe reprezentanţii comunităţilor participante şi a pelerinilor care au străbătut sute de kilometrii pentru a  participa la Sfânta  Liturghie .

De la Catedrala Eparhială din Bucureşti a fost adusă moaştele Sfântului Ioan  Botezătorul spre  adorare. La sfârşitul Sf. Liturghii s-a oficiat Slujba de Pomenire pentru sufletul celor ce au ctitorit, au fondat, au slujit şi au sprijinit moral şi material  Biserica Armeană din Piteşti.         

La sfârşit a fost sfințită masa de madagh şi toţi pelerinii au fost invitaţi să ia parte la o agapă, după care pelerinii, sub îndrumarea preoţilor ce-i păstoresc, s-au întors acasă îmbogățiți şi mai mult sufleteşte.

Biroul de presă al Eparhiei Armene din România

Fotografii: Iulia-Carmen Paraianu