Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / VARDAVAR -SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

               Schimbarea la Faţă a Domnului este a treia mare sărbătoare în calendarul Bisericii Armene din cele cinci mari sărbători  Împărăteşti.

                Conform Evangheliei, Hristos, împreună cu apostolii Petru, Iakov şi Ioan se urcă pe muntele Tabor pentru  a se ruga. În timpul rugăciunii  faţa lui   Iisus   în faţa lor  se schimbă : ,,Faţa Îi strălucea ca şi soarele, iar straiele au devenit albe ca şi lumina’’. (Matei 17. 2; Marcu 9. 2;  Luca 9. 29).  În faţa ochilor miraţi al  ucenicilor apar Moise şi  Ilie, şi Hristos  vorbea cu Moise, mort, mai bine de 1000 de ani, şi cu profetul Ilie, care se  înălţase la cer cu carul de foc.

             Evanghelistul Luca povesteşte, că ei vorbeau cu Hristos despre  evenimentele  ce se vor  petrece în   ultimile zile din viaţa Lui   Iisus  pe pământ, în Ierusalim (Luca 9. 31).

           Extaziat de acea privelişte încântătoare, apostolul Petru strigă: ,,Învăţătorule,  ar fi bine ca noi să rămânem aici!  Să facem trei corturi, unul pentru tine, unul pentru Moise, celălalt pentru Ilie’’. În timp ce el vorbea, un nor  trece deasupra lor şi o voce, care se auzea din nor, exclama: ,,Acela este Fiul Meu iubit, pe care l-am dorit! Ascultaţi de El’’! Liniştindu-i şi ridicându-i în picioare pe apostolii speriaţi,  Iisus le porunceşte  să nu spună nimic despre ce au văzut şi au auzit, până la răstignirea  şi Învierea  a Fiului   Domnului.

              Prorocii  care apăruseră în ambele părţi ale  Domnului; Moise şi Ilie, prezentau legea şi pe proroci, Moise, ca fondator al  legii, Ilie ca cel mai mare proroc.

          Ilie şi Moise  în sens alegoric prezentau Viaţa şi Moartea. Moise a murit, nevăzând ţara Făgăduinţei, iar   Ilie nu a murit, ci viu, s-a ridicat la cer cu carul de foc.

          Apariţia acestor doi proroci  în momentul schimbării la faţă a lui Iisus semnifică faptul, că Iisus are putere  asupra vieţii şi a morţii. El este stăpân  în  Cer şi  pe pământ,  asupra   celor vii  şi asupra  celor  morţi, deoarece, pe Moise L-a scos dintre morţi, iar pe Ilie,  dintre cei vii.

              Această sărbătoare este cunoscută şi sub numele de Vardavar, fiind specifică prin faptul, că oamenii  se  stropesc  cu apă unii pe alţii. Sfinţii părinţi ai bisericii noastre au văzut  în apă şi trandafir  Taina schimbării. Aşa cum trandafirul, până să înflorescă, are spin, apoi devine boboc, adică nu are nici o frumuseţe la început, dar într-o dimineaţă se deschide cu o aşa  mare frumuseţe, devenind cea mai frumoasă floare, adică se schimbă, se transformă.  La fel şi Iisus; El  este trandafirul de pe muntele Tabor, care până să se  schimbe, semăna cu  bobocul de trandafir, cu toate că purta în El  strălucirea  divină, care era invizibilă. Dar, iată că în faţa ucenicilor săi, acel boboc se  deschide  în alb,  luminos şi apare toată  slava divină a lui Hristos. Iar apa este taina vieţii şi a curăţeniei, precum spune Hristos: ,,Eu sunt  Apa Vieţii. Dacă vine cineva la Mine, niciodată nu-i va fi sete, dacă cineva  crede  în mine, prin el vor curge izvoare  de apă vie’’ ( Ioan7. 37).

              Aşa cum după cele patru principale sărbători, la fel şi după Vardavar, a doua zi este  ziua Morţilor, când oamenii îşi vizitează mormintele celor dragi, şi fac slujbe de pomenire pentru sufletele adormiţilor.

Anul aceasta VARTAVAR-ul va fi pe 4 august, iar după oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din București de către Preasfinția Sa episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România, la ora 13:30 va avea loc o bătaie cu apă in curtea Catedralei.

A două zi, pe 5 august, începând cu orele 10:30 se va oficia slujba de pomenire morților la cimitirul armenesc din Șos.Pantelimon nr.90, București.

Biroul de presă al  Arhiepiscopiei Armene din România