Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / Slujbe în Biserica Armeană dăruite lui Hristos cu spiritul luminat de Harul Sfântului Duh

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

lumina

foto Andreea Tănase

 

Încă de la începuturile istoriei sale Biserica Apostolică Armeană a arătat credincioșilor cum trebuie să se roage și ce cuvânt de slavă și de mulțumire să înalțe  către Cel Atotputernic în fiecare ceas al zilei și al nopții. A rânduit de-a lungul secolelor șirul slujbelor, a ceasurilor de rugăciune, cu toată frumusețea și complexitatea lor, toate adunate  într-o carte, numită Ceaslov (carte a ceasurilor,a slujbelor), o carte nu doar a slujitorilor bisericii dar și a tuturor celor care prețuiesc rugăciunea și desăvârșirea morală, căutând spre Împărăția cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu. Cuprinsul acestei cărți s-a format din cea mai mare vechime a bisericii creștine, sub pana și sub experiența marilor trăitori pe culmile desăvârșirii  creștine, sfinți părinți ai bisericii creștine primare. Acestor minunate rugăciuni li s-au adăugat de-a lungul vremii altele, cântări, rugăciuni, imnuri, create de către sfinții părinți ai Bisericii Armene care s-au dăruit lui Hristos cu spiritul luminat de Harul Sfântului Duh.

Conform rânduielii Bisericii Apostolice Armene numărăm în această carte toate cele 9 ceasuri (slujbe) pe care tradiția le-a consfințit ca repere a orelor de rugăciune ale creștinilor armeni. Aflăm acolo toate trebuincioase fiecărui ceas de rugăciune (rugăciuni, ectenii, psalmi, imnuri, condace, etc, dar și alte rugăciuni folositoare la orice ceas al vieții.

De-a lungul istoriei Bisericii armene găsim adesea numele unor sfinți părinți care au trudit pentru a lăsa urmașilor adevărate lucrări teologice în scopul explicării și interpretării apariției rânduielii acestor slujbe dar și a cuprinsului acestora. Amintim printre aceștia doar câțiva: Stepanos Siuneți, Hovhanes al III lea Oțneți, Khosrov Anțevați, Movses Yerzăngați. Printre cei care au contribuit prin rodul ostenelii lor și al  adâncii trăiri duhovnicești la îmbogățirea tezaurului scris al acestei cărți a slujbelor trebuie să-i amintim pe Grigor Naregați și Nerses Șnorhali, personalități mărețe a istoriei Bisericii noastre.

Numărul slujbelor zilnice este șapte, precum scria și psalmistul (Psalmi 118,164), dar s-a modificat apoi  fiind  respectat numărul de nouă ceasuri, conform rânduielii instituite de Biserica noastră. Găsim în Ceaslovul Bisericii Apostolice Armene următoarele slujbe (ceasuri de rugăciune):

1 – Miezonoptica, închinată laudei către Dumnezeu Tatăl, săvârșită la jumătatea nopții. Este semnul mulțumirii aduse lui Dumnezeu pentru liniștea somnului din acea noapte  și pentru pace până la ivirea zorilor.

2 – Utrenia, închinată laudei către Dumnezeu Fiul, săvârșită la ivirea zorilor. Spre amintirea clipei când Mântuitorul cel înviat s-a arătat femeilor mironosițe.

3 – Arevacal, slujba răsăritului soarelui, închinată laudei către Sfântul Duh, simbolizând Învierea lui Hristos (a Soarelui dreptății). Slujba este specifică Bisericii Armene și a fost rânduită de Catolicosul Yezr I Parajnagherdți (sec VII), fiind apoi îmbogățită cu minunatele cântări ale Sf. Nerses Șnorhali (sec XII).

4 – Ceasul al 3 lea al prânzului, laudă Sfântului Duh, simbolizând  gustarea din fructul oprit și mântuirea prin Hristos, fiind și amintirea patimilor Mântuitorului. Se săvărșește la ora 9, spre pocăința credincioșilor.

5 – Ceasul al 6 lea al prânzului, laudă către Dumnezeu Tatăl, în amintirea răstignirii lui Hristos si spre dobândirea ajutorului de la Dumnezeu. Se săvârșește la ora 12.

6 – Ceasul al 9 lea al prânzului, laudă către Dumnezeu Fiul, simbolizând moartea  lui Hristos. Se săvârșește la ora 15.

7 – Vecernia, închinată Fiului lui Dumnezeu. Se sâvârșește înainte de apusul soarelui, simbolizând punerea în mormânt  a  Mântuitorului .

8 – Pavecernița, laudă către Duhul Sfânt, simbolizând coborâreaa în iad și izbăvirea celor morți. Se săvărșește după apusul soarelui.

9 – Ceasul liniștii dinainte de somn, laudă către Dumnezeu Tatăl. Slujba a fost la început o prelungire, un adaos la slujba Pavecerniței, devenind apoi ceas distinct de rugăciune. Se săvârșește înainte de a adormi.

Slujbele se săvârșeau cu strictețe în biserici și mănăstiri, dar astăzi se respectă cu precădere obiceiul tradiția oficierii slujbelor Miezonoptica și Utrenia (împreună) și a Vecerniei.

Adresăm tuturor credincioșilor armeni invitația de a participa la slujbele care se  desfășoară în Catedrala Arhiepiscopală  din București și în bisericile de pe cuprinsul Eparhiei  în fiecare zi, începând de luni până vineri, la 9 dimineața și 16,30 după amiaza. În zilele de miercuri și vineri se oficiază și slujbele Arevacal, Pavecernița și Ceasul liniștii dinainte de somn.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România