Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / SFINŢII  ARHANGHELI  MIHAIL ŞI GAVRIIL DIMPREUNĂ CU SFINŢII VOIEVOZI (11 noiembrie 2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *