Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / SFINŢII  ARHANGHELI  MIHAIL ŞI GAVRIIL DIMPREUNĂ CU SFINŢII VOIEVOZI (11 noiembrie 2017)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

          Biserica Apostolică Armeană pe lângă sărbătorile principale şi cele dedicate sfinţilor, o dată pe an  îi prăznuieşte şi pe  arhangheli. Conform calendarului bisericii noastre, pomenirea lor se face în sâmbăta ce urmează a VIII-a duminică de la   sărbătoarea Sfintei Cruci cu denumirea  SFINŢII ARHANGHELI MIHAIIL ŞI GAVRIIL ŞI  SFINŢII VOIEVOZI.  Cuvântul înger vine din ebraicul ,,Malah”, iar în greacă ,,Anghelo”, Arhanghelii sunt numiți marii purtători de vești bune. Cuvântul ,,anghel” este pomenit în Biblie de 500 de ori. Îngerii în Sfânta Scriptură  sunt reprezentaţi ca  ,,Ceata Domnului”. Apostolul Ioan relatează în Apocalipsa sa faptul că a auzit glasul unor îngeri și ,,era numărul lor zeci de mii de zeci de mii și mii de mii.”

          Arhanghelii sunt resposabili nu doar de administarea sarcinilor îngerilor, dar şi de a fi lideri în armata divină în timpul luptelor. Slujirea lor constă în descoperirile făcute profeților, cunoașterea și înțelegerea voii lui Dumnezeu pe care o primesc de la îngerii celor mai înalte Cete și pe care le vestesc celor mai mici, anume Îngerii, iar prin aceștia, oamenilor. Îngerii sunt ca şi oamenii, însă fără trup. Ei sunt spirite ale Focului Divin. Ca și întreaga creație, îngerii sunt creați de Dumnezeu, din nimic, nu din ceva preexistent și nici din ființa lui Dumnezeu.

Ei sunt invizibili, dar dacă ar dori  Dumnezeu, ei pot deveni vizibili luând   forme diferite. Îngerii nu au sex. Cum se menţionează în Biblie: ,,Când vor învia morţii, nu se vor mai căsători şi vor deveni asemeni îngerilor cereşti’’ (Matei 22:30). Ei nu mor. Ca făpturi slujitoare ei sunt cu o treaptă mai jos decât omul, deoarece omul  este  creat cu chipul şi asemănarea Domnului, apoi,  pentru salvarea omului, Fiul Domnului a devenit om şi nu înger (Erbr. 2,16). În toată Biblia sunt descrise multe evenimente, episoade, referiri despre îngeri. De exeplu: îngerii l-au vizitat pe Avraam cu ocazia distrugerii  oraşelor Sodoma şi a Gomora. Ei au dat vestea naşterii lui Iisus păstorilor, ei au  statornicit  prima cântare creştină ,,Park I Barţunăs’’ (Slava Întru  Înălţarea Ta), (Luca 2,8-15), l-au slujit Pe Hristos în deşert, după ispitele suferite, după cum scrie Evanghelistul Matei: ,,Atunci satan L-a  lăsat şi a plecat, şi iată că îngerii  s-au apropiat şi L-au slujit pe Iisus” (Matei 4.17). Îngerii au fost primii vestitori fericiţi despre Învierea Mântuitorului. (Matei 28). Îngerii au avut un rol important în viaţa  apostolilor. Din istoria bisericii noastre   se ştie  despre  un înger de rangul patru, care  îl vizita pe Sf. Grigore Luminătorul care   era  întemniţat în Hor Virap. Iar Unicil Fiu al Domnului, împreună cu  o ceată de îngeri a pogorât pe  pământul armenesc şi a arătat locul şi forma  primei  sf.  Catedrale creştine  din lume.   

        Îngerii sunt organizaţi în câteva ordine angelice, sau Ierarhii Îngereşti.

Cele nouă cete îngerești.

Astfel, după scoaterea din rai a primilor oameni, dreptul  de a păzi  drumul spre pomul vieţii a fost încredinţat Heruwimilor. Ei sunt consideraţi Tronul Domnului, având patru feţe: una de heruwim, a doua de om, a treia de leu, a patra de vultur. Au patru aripi, şi  mulţi ochi. Doi heruvimi de aur, lucraţi din ciocan,  prin voia Domnului,  au fost puse la amandouă capetele acoperământului ispăşirii,

  Îngerii sunt pomeniţi după numele propriu purtat conform poziţiei sau importanţei cu care slujesc pe Dumnezeu  şi anume:

 • Mihail: “Acela care este ca Dumnezeu” sau “Cine este cel care e ca Dumnezeu?”).
 • Gavriil: “Omul (puternic al) lui Dumnezeu” sau “Dumnezeu este puternic”(“Puterea lui Dumnezeu”)
 • Rafail: “Dumnezeu vindecă” (“Vindecare de la Dumnezeu”)
 • Uriil: “Lumina sau Focul lui Dumnezeu” Numit și Sariil, Suriil sau Muriil.
 • Selafiil: “Porunca, Vestitorul sau Rugăciunea lui Dumnezeu”, întrucât porunca și rugăciunea sunt cele două moduri de comunicare: una descendentă, cealaltă ascendentă. Mai este numit și Salatiil, Selatiil, Serafiil, Sarachiil, Saraqail, Zarachiil, Zerachiil, sau Zahariil.
 • Iehudiil: “Mărirea, Lauda sau Slăvirea lui Dumnezeu.” Mai este numit și Gudiil sau Iegudiil.
 • Varahiil: “Binecuvântare sau Binecuvântări de la Dumnezeu”. Numit și Barahiel sau Varahiel.
 • Raguil: “Prieten al lui Dumnezeu” Numit și Raziil, care înseamnă “Secretele/tainele lui Dumnezeu. Nu este același cu Rafail.
 • Ieremiil: “Îndurarea, Înălțarea sau Milostivirea lui Dumnezeu”  Numit și Ieramiil, Ieremiel, Ramiel sau Remiel.
 • Anail: “Harul sau Bucuria lui Dumnezeu”. Numit și Aniel, Hanael sau Haniel.
 • Iofiil: “Frumusețea lui Dumnezeu”. Numit și Orifiel, Iufiel, Zufiel, Zofiil, Zofchiel, Zafiel, Zafchiel, Cafziel, Cassiel sau Kepharel.
 • Zedechiel: “Dreptatea, Îndreptarea sau Judecata lui Dumnezeu”. Numit și Saxhiel, Tsadkiel, Zadakiel, Zadkiel, Zedekul.

Arhanghelii sunt inspiratori şi călăuze ale marilor comunităţi, grupuri sau popoare. Spirite ale focului divin purificator, arhanghelii au ca principală misiune ducerea la bun sfârşit a planurilor divine pe Pământ. Arhanghelii sunt mesageri trimişi de Dumnezeu omenirii. Ei oferă sprijin spiritual şi inspiraţie. Primim din lumina şi din puterea lor, ca prin propriile noastre forţe să participăm împreună cu Dumnezeu la crearea universului.  Sunt cunoscute cu denumire a Sfinților Arhangheli  multe lăcaşuri de cult armeneşti ca: ZĂVARTNOŢ, Altarul Clopotniţei Catedralei  Sf.  Ecimiaţin, Biserica din Astapat, din Tocat, din Sebastia, Ierusalim, şi în Istanbul (Cartierul Palat).

 

Biroul de presa al Arhiepiscopiei armene