Arhiepiscopia Armeana

CREDINȚĂ / Sfântul Ștefan, primul martir ( 24 decembrie)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

          
Conform  mărturiilor scrise, Ştefan era din seminţia regală a lui Iuda,
fiul unor părinţi  credincioşi.  În perioada condamnării  lui
Iisus la moarte, era  slujitorul 
marelui preot Caiafa.  Pe  când Îl duceau pe Iisus acasă,
Ştefan îi pune sub picioarele  Învăţătorului Ceresc tichia  de
pe  cap,  se apropie  de El,  arătând  iubirea sa
nemărginită şi sinceră. Acest fapt îl supără pe marele preot, şi Ştefan este
gonit. Tănârul este martorul morţii şi înmormântării lui Iisus, dar prin
Învierea  Fiului Domnului,  trăieşte o mare bucurie, împreună cu
apostolii.

        
Din  Evanghelii cunoaştem faptul că după Înălţarea  lui Iisus, şi mai
ales, după Pogorârea Sf. Duh, apostolii primesc harul divin şi se împrăştie în
toată lumea să  propăvăduiască  cuvântul Domnului Viu. Ei predică
vestea cea bună, demonstrând, că  Cuvântul întrupat este Dumnezeu,
Mântuitorul Lumii, şi fără a crede în El, noi, urmaşi a  lui Adam, suntem
lipsiţi de  Viaţa Veşnică. Apostolii  îi  slujeau pă săraci, le
uşurau nevoile.   Oastea credincioasă a Domnului  creştea 
din zi în zi.  Deoarece apostolii nu puteau să-i satisfacă pe toţi
nevoiaşii,    pe cei ce îi urmau, le ordonă să  aleagă 7
persoane, pentru a sluji mesele  săracilor. Conform Evanghelistului Luca,
lumea credincioasă îl alege şi pe Ştefan, care: ,,era  un om plin de
credinţă şi de har’’.

        
Apostolii prin puterea şi harul primit hirotonisesc  pe mulţi.  Iar
Ştefan primind de la Dumnezeu puteri şi har, înfăptuieşte minuni. Mulţi din
acele adunări  disputau cu el aprins, dar nimeni nu putea face faţă
la  acea înţelepciune şi la  acel spirit cu care el vorbea.  Din
acest motiv, rău doritorii îi ademenesc pe unii oameni, ca ei să spună , că
Ştefan îl înjură pe Dumnezeu şi pe prorocul Moise. Agitând lumea, pe preoţi, pe
legiuitori,  îl duc pe Ştefan în faţa judecătorilor. Sfântul este
ponegrit, iar cei ce îl judecă, văd că chipul  diaconului semănă cu înger.
Ştefan, în cuvântul său de apăraredemonstrează celor prezenţi, că Iisus este
Mesia cel promis, iar pe Iudei îi învinuieşte pentru  îndărătnicia lor.
Pe  el  îl scot în afara oraşului pentru a-l  omorî 
lovindu-l cu pietre.  Mulţimea adunată îşi punea hainele la
picioarele  unui tănâr numit Savul (care este apostolul Pavel), cel
ce  la  început prigonea pe creştin.  Însă prin mila Domnului,
şi el  L-a recunoscut pe adevăratul Dumnezeu, pe Iisus Hristos, devenind
mai târziu unul din cei mai aprigi propăvăduitori al Evangheliei. Chiar în
acele momente critice, sfântul Ştefan, aidoma lui Iisus, se ruga  pentru
cei ce îl loveau cu pietre, rugându-L pe Cel de Sus, ca moartea lui să nu o
considere păcatul lor. Ştefan dându-şi sufletul, a fost  primul care s-a
jertfit pentru Iisus, fiind primul martăr şi martir, de aceea este numit şi
primul NAHAVĂKA-PRECURSOR. Biserica Apostolică Armeană, ca şi celelalte
biserici surori, l-a sanctificat pe Sf. Ştefan, şi în fiecare an, în ultima
decadă a lunii decembrie îl prăznuieşte.

Marți, 24 decembrie 2019, în Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil, începând cu ora 10:30 se va oficia Sfânta Liturghie cu
ocazia sărbătorii Sfântului Ștefan.

 Biroul de presă al Eparhiei Armene din România