Arhiepiscopia Armeana

CREDINȚĂ | Sfântul Ștefan, primul diacon și martir ( 26 decembrie)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

            Sf. Ștefan, primul diacon și martir al Bisericii, este prăznuit de Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană fiecare an, în ultima decadă a lunii decembrie.

Conform  mărturiilor scrise, Ştefan era din seminţia regală a lui Iuda, fiul unor părinţi  credincioşi.  În perioada condamnării  lui Iisus la moarte, era  slujitorul  marelui preot Caiafa.  Pe  când Îl duceau pe Iisus acasă, Ştefan îi pune sub picioarele  Învăţătorului Ceresc tichia  de pe  cap,  se apropie  de El,  arătând  iubirea sa nemărginită şi sinceră. Acest fapt îl supără pe marele preot, şi Ştefan este gonit. Tănârul este martorul morţii şi înmormântării lui Iisus, dar prin Învierea  Fiului Domnului,  trăieşte o mare bucurie, împreună cu apostolii.

         Din  Evanghelii cunoaştem faptul că după Înălţarea lui Iisus, şi mai ales, după Pogorârea Sf. Duh, apostolii primesc harul divin şi se împrăştie în toată lumea să propăvăduiască cuvântul Domnului Viu. Ei predică vestea cea bună, demonstrând, că Cuvântul întrupat este Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, şi fără a crede în El, noi, urmaşi a  lui Adam, suntem lipsiţi de  Viaţa Veşnică. Apostolii îi slujeau pă săraci, le uşurau nevoile. Oastea credincioasă a Domnului creştea din zi în zi.  Deoarece apostolii nu puteau să-i satisfacă pe toţi nevoiaşii, pe cei ce îi urmau, le ordonă să aleagă 7 persoane, pentru a sluji mesele  săracilor. Conform Evanghelistului Luca, lumea credincioasă îl alege şi pe Ştefan, care: ,,era  un om plin de credinţă şi de har’’.

         Apostolii prin puterea şi harul primit hirotonisesc pe mulţi.  Iar Ştefan primind de la Dumnezeu puteri şi har, înfăptuieşte minuni. Mulţi din acele adunări disputau cu el aprins, dar nimeni nu putea face faţă la  acea înţelepciune şi la  acel spirit cu care el vorbea.  Din acest motiv, rău doritorii îi ademenesc pe unii oameni, ca ei să spună, că Ştefan îl înjură pe Dumnezeu şi pe prorocul Moise. Agitând lumea, pe preoţi, pe legiuitori,  îl duc pe Ştefan în faţa judecătorilor. Sfântul este ponegrit, iar cei ce îl judecă, văd că chipul  diaconului semănă cu înger. Ştefan, în cuvântul său de apărare demonstrează celor prezenţi, că Iisus este Mesia cel promis, iar pe Iudei îi învinuieşte pentru  îndărătnicia lor. Pe  el  îl scot în afara oraşului pentru a-l  omorî  lovindu-l cu pietre.  Chiar în acele momente critice, Sfântul Ştefan, aidoma lui Iisus, se ruga  pentru cei ce îl loveau cu pietre, rugându-L pe Cel de Sus, ca moartea lui să nu o considere păcatul lor. Ştefan dându-şi sufletul, a fost  primul care s-a jertfit pentru Iisus, fiind primul martir.

Cu aceasta ocazie, luni, 26 decembrie, ora 10:30, prin binecuvântarea Preasfințitului Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Arhiepiscopiei Armene din România, se va oficia Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Armeană din București.

 Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *