Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / SFÂNTUL PROFET DAVID  ŞI  APOSTOLUL IACOV, FRATELE DOMNULUI (23 decembrie 2017)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

           Sfântul profet Davit a fost strănepotul lui Boaz şi Hrut. Sfântul și dreptul rege David a fost cel de-al doilea rege al Israelului biblic, urmându-i regelui Saul și a trăit și domnit cu aproximativ 1000 de ani înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos (1000 î.Hr.). El a fost de asemenea unul din prorocii Vechiului Testament, autorul Psalmilor și unul dintre strămoșii Domnului nostru Iisus Hristos. Era păstor, avea  un chip frumos, era talentat, foarte curajos. În timpul luptelor contra filistenilor l-a  învins pe Goliat. După moartea lui Saul, a fost rege al Israelului, şi a fondat oraşul  Ierusalim. Este un personaj foarte important din Vechiul Testament.

            Sfântul Apostol Iacov cel Drept, numit și Iacov Fratele Domnului sau Iacov Ruda Domnului (adormit în anul 62 d. Hr.), a fost unul dintre cei saptezeci de Apostoli fiind și primul Episcop al Ierusalimului. În conformitate cu Protoevanghelia  lui Iacov, Iacov a fost fiul Dreptui Iosif (alături de ceilalți „frați ai Domnului” menționați în Sfânta  Scriptură, dintr-o căsătorie de dinaintea logodnei sale cu Maria. El a scris o epistolă, numită Epistola Sf. Apostol Iacov, care este parte componentă a Noului Testament.

            Apostolul Iacov este veriga ce uneşte Vechiul şi Noul Testament. Un povestitor evreu l-a numit ,,cel drept’’. Conform unor mărturii, unii  îl forţeză să urce pe  turn şi de acolo să- L ponegrească pe Iisus. Însă el vorbeşte despe  Iisus ca despre Mesia, care  stă în dreapta Tatălui şi care Va veni şi Va judeca lumea prin dreptate. Mulţi se  convertesc, dar răuvoitorii îl aruncă pe Sfânt din turn. El este înhumat în Catedrala  Sf. Iacov din Patriarhia Armeană din Ierusalim.

              Biserica Armeană îi pomeneşte pe Prorocul David împreună cu fratele Domnului  Sf. Iacov,  deoarece,  David este ,,strămoşul’’  lui Iisus, după trup, iar Iacov este ,,fratele’’ şi ruda. Serbându-se împreună aceşti sfinţi simbolozează unirea între Vechiul şi Noul Testament în creştinism. Biserica armeană îi pomeneşte în perioada premergătoare a sărbătoririi Naşterii Domnului Iisus Hristos, la praznicile principale.

Biroul de Presă al Eparhiei Armene din România