Arhiepiscopia Armeana

CREDINȚĂ | SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI, VARDAVAR

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

               Schimbarea la Faţă a Domnului este a treia mare sărbătoare în calendarul Bisericii Armene din cele cinci mari sărbători.

                Conform Evangheliei, Hristos, împreună cu apostolii Petru, Iakov şi Ioan se urcă pe muntele Tabor pentru a se ruga. În timpul rugăciunii  faţa lui Iisus în faţa lor se schimbă: ,,Faţa Îi strălucea ca şi soarele, iar straiele au devenit albe ca şi lumina”  (Matei 17. 2; Marcu 9. 2;  Luca 9. 29).  În faţa ochilor miraţi al ucenicilor apar Moise şi Ilie, şi Hristos vorbea cu Moise, mort, mai bine de 1000 de ani, şi cu profetul Ilie, care se  înălţase la cer cu carul de foc.

             Evanghelistul Luca povesteşte, că ei vorbeau cu Hristos despre  evenimentele  ce se vor  petrece în ultimile zile din viaţa Lui Iisus pe pământ, în Ierusalim (Luca 9. 31).

           Extaziat de acea privelişte încântătoare, apostolul Petru strigă:,,Învăţătorule, ar fi bine ca noi să rămânem aici! Să facem trei corturi, unul pentru tine, unul pentru Moise, celălalt pentru Ilie”. În timp ce el vorbea, un nor trece deasupra lor şi o voce, care se auzea din nor, exclama: ,,Acela este Fiul Meu iubit, pe care l-am dorit! Ascultaţi de El!!” Liniştindu-i şi ridicându-i în picioare pe apostolii speriaţi,  Iisus le porunceşte  să nu spună nimic despre ce au văzut şi au auzit, până la răstignirea  şi Învierea a Fiului Domnului.

              Prorocii care apăruseră în ambele părţi ale Domnului; Moise şi Ilie, prezentau legea şi pe proroci, Moise, ca fondator al legii, Ilie ca cel mai mare proroc. Ilie şi Moise în sens alegoric prezentau Viaţa şi Moartea. Moise a murit, nevăzând ţara Făgăduinţei, iar Ilie nu a murit, ci viu, s-a ridicat la cer cu carul de foc.

          Apariţia acestor doi proroci în momentul schimbării la faţă a lui Iisus semnifică faptul, că Iisus are putere  asupra vieţii şi a morţii. El este stăpân în Cer şi pe pământ,  asupra celor vii şi asupra  celor  morţi, deoarece, pe Moise L-a scos dintre morţi, iar pe Ilie, dintre cei vii.

            Această sărbătoare este cunoscută şi sub numele de Vardavar, fiind specifică prin faptul, că oamenii se stropesc cu apă unii pe alţii. Sfinţii părinţi ai bisericii noastre au văzut  în apă şi trandafir Taina schimbării. Aşa cum  trandafirul, până să înflorescă, are spin, apoi devine boboc, adică nu are nici o frumuseţe la început, dar într-o dimineaţă se deschide cu o aşa mare frumuseţe, devenind cea mai frumoasă floare, adică se schimbă, se transformă.  La fel şi în situaţia lui Iisus; El este trandafirul de pe muntele Tabor, care până să se  schimbe, semâna cu  bobocul de trandafir, cu toate că purta în El  strălucirea  divină, care era invizibilă. Dar, iată că în faţa ucenicilor săi, acel boboc se  deschide  în alb,  luminos şi apare toată  slava divină a lui Hristos. Iar apa este taina vieţii şi a curăţeniei, precum spune Hristos: ,,Eu sunt Apa Vieţii. Dacă vine cineva la Mine, niciodată nu-i va fi sete, dacă cineva  crede  în mine, prin el vor curge izvoare  de apă vie” ( Ioan 7. 37).

              Aşa cum după cele patru principale sărbători, la fel şi după Vardavar, a doua zi este ziua Morţilor, când oamenii îşi vizitează mormintele celor dragi, şi fac slujbe de pomenire pentru sufletele adormiţilor.

Cu ocazia sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului, duminică, 31 iulie, la ora 10:30, la Catedrala Bisericii Armene Sf. Arhangeli Mihail și Gavriil se va oficia Sf. Liturghie, de Preasfințitul Episcop Datev Hagopian, la sfârşitul căreia, în curtea Catedralei toți sunt așteptați la  tradiţionala stropire cu apă.

A doua zi, luni 1 august, începând cu ora 10:00, se va oficia slujba de Pomenire a morților la Cimitirul Armenesc din Șos. Pantelimon 90, București, rugaciune pentru pacea și odihna sufletelor adormiților.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România