Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / SĂPTĂMÂNA PATIMILOR (MARE)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

    Săptămâna Patimilor (Mare) succede sărbătoarea Floriilor, fiind ultima săptămână din post, terminându-se cu sărbătoarea ÎNVIERII a Domnului (sf. PAŞTE). În această săptămână  se pomenesc  Cina Cea de Taină, Judecarea lui Iisus, Patimile, Răstignirea, Înmormântarea.

02 – LUNEA MARE: Este ziua  pomeniri a  creaţionismului, a smochinului neroditor şi   despre izgonirea din templul  din Ierusalim  al  cămătarilor şi vânzătorilor de porumbei. Pilda despre smochinul nerodidor   este simbolul credinţei şi despre puterea ei  magică.  Smochinul îl simbolizează pe omul şovăielnic, cu prea puţină credinţă dar şi pe omul credincios, dar care  nu se străduieşte să  facă fapte bune.

03 – MARŢEA MARE: Ziua în care se pomenesc  cele zece fecioare, deasemeni este şi ziua în care se pomeneşte despre răspunsurile lui Isus date  iudeilor  şi  a mustrării  fariseilor. În această zi se pomeneşte pilda celor zece fecioare, Potopul şi reapariţia omenirii, precum şi explicarea Judecăţii de Apoi.Prin pilda celor zece fecioare,  Iisus metaforic răspunde la întrebările adresate Lui despre Împărăţia Cerurilor şi  explică condiţiile  prin care  se poate  ajunge acolo. Taina  acestei zile constă  în a fi pregătit, în cazul contrar, te  vei afla  în faţa porţilor închise al Împărăţiei Ceresti şi vei auzi respingerea Domnului precum cele cinci fecioare.

         Din ritualul acestei zile În biserica armeană face parte citirea de către 10 tineri (copii) a evangheliei în faţa sfântului altar simbolizând cele zece fecioare, şi ţinând 5 lumânâri aprinse şi 5 lumânări stinse.

04 – MIERCUREA MARE: În această zi se pomeneşte  despre   trădarea- vânzarea lui Iisus. Se pomeneşte Ungerea lui Iisus şi Trădarea lui Iuda. În acea zi, în Betania, în casa lui Simeon, o femeie Îl unge pe Iisus cu uleiuri preţioase, care simbolizează moartea lui apropiată. Ungerii îî succede hotărârea luată de Iuda de a-L vinde pe Iisus contra a 30 de arginţi.

 05 – JOIA  MARE: Este ziua în care se pomeneşte  despre Cina Cea de Taina  a Lui Iisus. Conform Evangheliei, în acea zi s-a stabilit Taina  Sfintei Împărtăşaniei. Iisus,  binecuvântând şi dând ucenicilor pâinea şi vinul, le-a prezentat ca Trupul şi Sângele Său, adică,  sacrificarea Sa   benevolă pe cruce  pentru mântuirea omenirii.

          Biserica Apostolică Armeană crede, că prin Sfânta Liturghie, pâinea şi vinul se transformă în Trupul şi Sângele Domnului. La miezul zilei se  oficiează slujbă, se face spovedanie, se dă împărtăşanie, dar se ţine post în continuare.

            În a doua jumătate a zilei se oficiază ritualul de Spălarea a Picioarelor (VOTĂNLĂVA), simbolozând acea smerenie şi iubire pe care Iisus a afişato în faţa ucenicilor. Stabilirea acestui ritual i se atribuie lui  EPREM HURI din Asiria (306-373). În biserica armeană a fost introdus ca ritual în sec XI de către Catolicosul Grigor Văkaiaser (1066-1105). Se deschide cortina de pe sfântul Altar, se binecuvânteză untul, apa, apoi un înalt cleric (katolikos, episcop sau preot) spală picioarele a 12 slujitori ai bisericii, iar in  bisericile din dioceze, se spală picioarele a 12  băieţi (copii), care aminteşte spălarea de către Iisus a picioarelor ucenicilor, iar ungerea simbolozează, ungerea de către femeia păcătoasă  a picioarelor lui Iisus. La sfârşitul ritualului, untul binecuvântat se împarte enoriaşilor.

           Conform calendarului bisericesc, a doua zi se începe după slujba  de vecernie  a zilei precedente, ritualurile din Vinerea Mare încep joia seara, târziu. Trădarea lui Iisus, Patimile, Răstignirea fiind ritualuri din Vinerea Mare se numesc  HAVARMAN KARG. Pe Altar se aprind 12 limânari, simbolizănd pe cei 12 ucenici a lui Iisus, iar o lumânare mare se pune la mijloc, simbolizânu-L pe Hristos. Pe Iuda îl simbolizează o lumânare neagră , arzând, la margine.

După citirea unui pasaj din Evanghelie se sting din fiecare parte căte o lumânare, rămânând numai lumânarea lui Iisus arzând, ca semn, al arestării lui Iisus, de fuga ucenicilor şi rămânerea Lui singur.

06 – VINEREA MARE: În această zi se pomeneşte  arestarea, răstignirea, moartea, înmormântarea  lui Iisus. Prin răstignirea lui Isus  şi moartea Sa  se adeveresc  şi ajung la plenitudine  toate profeţiile din Vechiul Testament despre Venirea Lui Mesia şi Lucrarea Sa de Mântuire. Dimineţa  se citesc evanghelii, care cupind  ultimile momente din viaţa lui Isus:  trădarea, arestarea,  lepădarea lui Petru, aducerea la Pilat, condamnarea la moarte,  patimile, răstignirea pe Golgota, eclipsa de soare, moartea,  înmormântarea.

            În Vinerea Mare nu se oficiază Liturghie, deoarece Hristos a fost Sacrificat pe Cruce. Seara se oficiază ritualul de înmormântare. Se ornează cu flori mormântul simbolic a lui Iisus şi prin cântari, psalme , tămâieri, împreună cu enoriaşii este depus în biserică. În faţa mormântului, în genunchi, se cântă  SURB ASTVAŢ (Sfinte Doamne), care i se atribuie lui Iosif  din Arimatea, el cântând primul axest psalm după coborârea lui Iisus de pe Cruce.

07 – SÂMBĂTA  MARE sau AJUNUL: Surparea  iadului,  liturghie de vecernie. Conform dogmelor creştine, după moarte Hristos a  pogorât în iad, l-a surpat, mântuid sufletele celor drepţi. Sâmbătă seara se  oficiază liturghie, care se numeşte CIRAGALUIŢ, în cursul căreia se dă vestea Învierii Domnului şi se sfârşeşte şi Postul Mare. După slujbă se sărbătoreşte Învierea Domnului.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România