Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / Marele Praznic al Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

vardavar1-636x400Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos  una dintre cele 5 mari Sărbători Împărătești (Praznice Împărătești) stabilite de Calendarul Bisericii Apostolice Armene. Ziua acestei sărbători are, în Calendarul Bisericii Armene, data schimbătoare, fiind hotărâtă că zi de prăznuire  a 7-a duminică după Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh.În acest an Praznicul Schimbării la Față va fi sărbătorit în ziua de 19 iulie. Este ziua amintirii uneia dintre actele  Împărătești ale Mântuitorului și a arătării dumnezeirii Sale. Momentul Schimbării la Față este istorisit de evangheliștii sinoptici (Matei 17:1-9,Marcu 9:1-9,28-36) având loc pe muntele Tabor în prezența celor trei ucenici ai Săi: Petru, Iacov și Ioan. Atunci Iisus s-a schimbat la față înaintea lor  și a strălucit față Lui că soarele, iar veștmintele Lui s-au făcut albe că lumina.” (Marcu 9:3), arătându-și Slavă divină.

Bisericile creștine numesc această sărbătoare Schimbarea la Față sau Transfigurare. Biserică Armeană obișnuiește a folosi și denumirea Strălucirea Feței lui Hristos, arătând astfel slavă divină și strălucirea luminii lui Hristos. ”Fața lui a strălucit că soarele” iar cei prezenți acolo L-au văzut învăluit într-un nor luminos, asemeni unui amurg fantastic, auzind din nor glasul care zicea: ”Acesta este Fiul meu  cel iubit” (Matei 17:5). Este încă o data revelația Mântuitorului și a Sfintei Treimi, este actul suprem de demonstrare a dumnezeirii, este punctul suprem până unde poate ajunge mintea și gândirea credinciosului.! Dumnezeirea care locuia în El a razbatut” cu slavă divină prin trupul Sau omenesc și prin veștmintele Sale luminoase, arătând chipul și slava de care se vor împărtăși cei ce cred în El, conformandu-se faptelor și învățăturilor sfinte descoperite de El. A arătat tuturor calea pe care trebuie să pășească urmașii lui Adam spre a se învrednici de bucuria și lumina Raiului ,,spre a se învrednici a purta pe chip Strălucirea Feței lui Hristos.

În tradiția poporului armean sărbătoarea poartă și denumirea Vartavar. Este o zi de bucurie, o zi a manifestărilor  obiceiurilor străvechi, cu origini care ne duc spre vremea potopului, spre vremea lui Noe, părintele lumii celei noi de după potop, cel care s-a făcut moștenitorul dreptății celei din credinta”(Evrei 11:7) și în semn de mulțumire a rânduit obiceiul stropirii cu apa  și al eliberării porumbeilor, tradiții păstrate cu drag și astăzi de către creștinii armeni în ziua de Vartavar. Această zi a devenit  zi de începul a lunii Navasart, prima luna din calendarul vechi armean,deci zi de început a anului armenesc.

 Iubiți credincioși,

Duminică, 19 iulie, cu ocazia Marelui Praznic al Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos, la Catedrală Episcopală  din Bucuresti  Sfântă Liturghie va fi oficiată de către PS Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene.

Sfântă Liturghie va fi oficiată incâpand cu oră 10.30.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România