Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ ( 21 noiembrie 2017)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

            Intrarea Maicii Domnului în Biserică, numită și Aducerea Maicii Domnului la Templu este sărbătorită la 21 noiembrie, când Maria de trei ani este adusă la templul din Ierusalim. Biserica Armeană o cinsteşte pe sfânta Fecioară  şi o clasează în rândul marilor sfinţi,  fiindu-i dedicate, de  sfinţii părinţi ai bisericii, multe sărbători. În Noul Testament nu avem multe date despre Sf. Fecioară.         

Părinţii Maicii Domnului sunt Sfinţii Ioachim şi Ana. Ioachim era din vechea spiţă regală a lui Davit, iar Ana dintr-o familie de preoţi. Lipsiţi de copii, dar cu credinţă în Dumnezeu, L-au rugat pe Dumnezeu să le dăruiască cinstea de a fi părinţi, făgăduind că dacă vor avea un copil, îl vor duce la templu şi îl vor închina Lui. Un înger le vesteşte că vor avea o fată pe care o vor numi Maria. Sfinţii Ioachim şi Ana nu au uitat de promisiunea făcută lui Dumnezeu şi la trei ani de la naşterea Maicii Domnului au dus-o pe fiica lor la templu.

Aici a fost întâmpinată de marele preot Zaharia, tatăl  Sfântul Ioan Botezătorul, care a dus-o în cea mai sfânta încăpere din acest loc, în Sfânta Sfintelor, unde a stat până la vârsta de 15 ani. Se spune că micuţa de trei ani, singură a urcat 15 trepte ale templului fără nici un ajutor. A fost condusă în acel loc sfânt, pentru că ea însăşi avea să devină “Sfânta Sfintelor” lui Dumnezeu, sălaş a lui Dumnezeu-Cuvântul. Din ea, Cel Necuprins, Cel Veşnic, avea să ia trup, să Se facă  cuprins în pântecele ei.

               După  Învierea Domnului, ca o comoară nevăzută au rămas poruncile ei, iar ca amintire vizibilă a rămas Maica Domnului. Iubirea faţă de Sf. Fecioară s-a materializat în faptul, că toate bisericile  din perioada de început ale creştinismului au fost închinate Maicii Domnului. Sfânta Fecioară pentru creştini a fost întotdeauna casa Domnului : Sfânta Biserică. Nu întâmplător toate altarele bisericilor armene sunt împodobite cu  picturi înfăţişând-o pe Sf. Fecioară cu Pruncul Iisus în braţe.

 

Biroul de presă al Eparhiei Armene din România