Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ (21 noiembrie 2016)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

         Intrarea Maicii Domnului în Biserică, numită și Aducerea Maicii Domnului la Templu este sărbătorit la 21 noiembrie, când Maria de trei ani este adusă la templul din Ierusalim. Biserica Armeană o cinsteşte pe sfânta Fecioară  şi o clasează în rândul marilor sfinţi,  fiindu-i dedcate de  sfinţii părinţi ai bisericii multe sărbători. În Noul Testament nu avem multe  date despre  sf. Fecioară.  Înformaţii  din biografia ei aflăm din vechile legende:

          Părinţii Maicii Domnului sunt Sfinţii Ioachim   şi   Ana.  Ioachin  era din vechea spiţă  regală  a lui Davit, iar Ana dintr-o familie de preoţi. Lipsţi de copii, dar cu credinţă în Dumnezeu, L-au rugat pe Dumnezeu să le dăruiască cinstea de a fi parinţi, făgăduind că dacă vor avea un copil, îl vor duce la templu şi îl vor închina Lui. Un înger le vesteşte că vor avea o fată pe care o vor numi Maria. Sfinţii Ioachim şi Ana nu au uitat de promisiunea făcută lui Dumnezeu şi la trei ani de la naşterea Maicii Domnului au dus-o pe fiica lor la templu.

Aici a fost întâmpinată de marele preot Zaharia, tatăl  Sfântul Ioan Botezătorul, care a dus-o în cea mai sfânta încăpere din acest loc, în Sfânta Sfintelor, unde a stat până la vârsta de 15 ani. Se spune că micuţa de trei ani singură a urcat 15 trepte ale templului fără nici un ajutor.  A fost condusă în acel loc sfânt, pentru ca ea însăşi avea să devină “Sfânta Sfintelor” lui Dumnezeu, sălaş a lui Dumnezeu-Cuvantul. Din ea, Cel Necuprins, Cel Veşnic, avea să ia trup, să Se facă  cuprins în pântecele ei.

               După  Învierea  Domnului, ca  o comoară nevăzută au rămas poruncile ei, iar ca amintire vizibilă a rămas Maica Domnului. Iubirea faţă de sf. Fecioară s-a matreializat în faptul, că toate bisericile  din perioada   de început al creştinismului au fost  închinate  Maicii Domnului. Sfânta Fecioară pentru creştin a fost întotdeauna casa Domnului; Sfânta Biserică. Nu întâmplător toate altarele bisericilor armene sunt împodobite cu  picturi înfăţişândo pe sf. Fecioară cu Pruncul Iisus în braţe.

 Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene