Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Sfânta Biserica Apostolică Armeană după patruzeci de zile de la sfânta Înviere,   joia, prăznuieşte Înălţarea Domnului Iisus Hristos. Isus, în prezenţa apostolilor, de pe muntele Măslinilor, S-a Înălţat la cer şi S-a aşezat în dreapta Tatălui. După sfânta Înviere,  în decurs de 40 de zile,  Isus de  multe ori S-a arătat la cei ce –L urmau:  Mariei Magdalena, femeilor mironosiţe,  Lui Petru, apostolilor, în mansardă, călătorilor  din  Emmavus,  la malul lacurilor   Galileia şi  Tiberiada, restabilind  pe apostoli în  credinţa  şi chemarea lor în apostolate (Marcu 19. 19-20), (Luca 24. 50-53). În aceste întâlniri El îi încuraja, îi asigura şi le vorbea despre Îpărăţia Cerurilor.  Îi convingea pe apostoli, să nu le fie frică, să nu cedeze, ci cu răbdare, speranţă şi curaj să întâmpine toate greutăţile pe care le vor avea în timpul propăvăduirii. Ultima oară, pe muntele Măslinilor, îi binecuvântează pe apostoli şi le spune: ,,Toată puterea Mi-s-a dat Mie pe Cer şi pe pământ. Aşa precum Tatăl M-a trimis, aşa şi Eu vă trimit pe voi. Deci, mergeţi, şi transformaţi popoarele în ucenicii mei! Botezaţii pe ei, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh! Învăţaţi-ii  toate aceste porunci, pe care vi-le am dat vouă. Şi iată, Eu voi fi cu voi, până la sfârşitul lumii,, (Matei28. 18-20).

         Înălţarea Domnului este însumarea tuturor sărbătorilor şi Tainelor domneşti, începând de la Naşterea Domnului până la sf. Înviere. Sfinţii părinţi ai bisericii spun că  Iisus Intrupându-se, prin venirea Sa,  a curăţat şi binecuvântat fiinţele umane condamnate, umblând prin lume şi botezându-se cu apa şi fiind înmormântat, a curăţat apa şi pământul, iar după Înviere, a curăţat aerul şi focul. 

         Pentru poporul armean ziua de Înălţare este zi la care se trage la sorţi, deoarece, în Mansarda din Ierusalim prin tragerea la sorţi a fost ales în locul lui Iuda Matatias. Această sărbătoare este foarte iubită de către poporul armean, care, în vremuri de demult nu era  numai ca sărbătoare religioasă ci se asocia cu  serbări populare. Ea este cunoscută şi sub denumirea de ,,Geanghiulum,,.

               Miercurea, în preziua sărbătorii, se încep pregătirile pentru tragera la sorţi. Cete de căte 7 fete  merg  prin împrejurimi la cules de flori şi fac buceţele, apoi într-un  ulcior se pune  7 pumni de apă, adusă de la 7 izvoare, 7 feluri de  frunze din copaci, cu 7 feluri de petale de flori, 7 feluri de pietricele din 7 ape curgătoare. Apoi fetele pun în ulcior fel de fel de semne şi ascund ulciorul cu florile, pentru a nu le găsi băieţii. Ulciorul noaptea trebuia să rămână sub cerul liber. În ziua de Înălţare, se aşezau,  îşi puneu în faţă buceţelele de flori şi se începea scoaterea semnelor, în prealabil cântându-se cântece popolare, la sfârşitul cupletului se rostea: ,,gean ghilum, gean,,, următorul cuplet cu: ,,gean ţahik, gean, gean,, apoi se scotea din ulcior un semn, în funcţie de poezia sau cupletul cântat, se  decidea  ,,soarta,,.

       Sfânta Biserica Apostolică Armeană în ziua de Înălţare mai serbează un eveniment  istoric  important şi anume:  Mutarea din  oraşul Sis, capitala Ciliciei, în anul 1441,  a Patriarhiei Armene la Sfântul Scaun din Egimiaţin.

         Fie ca bunul Dumnezeu să aibă în pază Sfânta Biserică Apostolocă Armeană, pe Patriarhul său şi  întreg poporul armean.

Cu acest prilej, joi, 6 iunie 2019, începând cu ora 10:30 va avea loc la Cimitirul Armenesc din Șos.Pantelimon nr.90, slujba de “Înalțarea Domnului”, după care se vor oficia slujbele de sfințire a mormintelor și pomenirea eroilor.

La ora 12 se vor trage toate clopotele în semn de recunoștiință pentru eroii care s-au jertfit pentru neam și credință.

Biroul
de presă al Arhiepiscopiei Armene din România