Szekely Csaba

CREDINȚĂ / Hramul primei biserici armeano-catolice din Gherla

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

             Biserica „Solomon” din vecinătatea pieţii agroalimentare a municipiului Gherla este prima construită de către armeni, denumită aşa după ctitorul ei, Solomon Simai. Construcţia  celui mai vechi lăcaş de  cult din localitate a durat un an (un adevărat record în materie pentru acele vremuri!), între 1723 şi 1724, iar amplasamentul a fost decis încă dinaintea trasării oraşului baroc. Biserica era înconjurată de un zid de piatră, în încintă aflîndu-se şi cimitirul. Între  1732 şi 1751, bisericii i-a fost adăugat un turn aproximativ pătrat. Cornişa turnului are pe mijlocul fiecărei laturi un semicerc şi este introdusă tribuna vestică, terminată cu un parapet de zidărie, fără decoraţii. Ancadramentul de intrare în biserică, datat în 1723, aparţine din punct de vedere stilistic Renaşterii transilvănene, iar de-o parte şi de alta se află statuile sfinţilor Silvestru şi Grigore Luminatorul. Biserica „Solomon” este un produs de arhitectură care ne prezintă faza de evoluţie, la acea vreme, a comunităţii armeneşti, stabilită deja de trei decenii în Gherla. Pînă în anul 1804, cînd a fost sfinţită Catedrala Armeano-Catolică din centrul oraşului toate slujbele religioase armeneşti au fost oficiate în acest lăcaş de cult.

Din cauza pandemiei în acest an sărbătoarea hramului bisericii „Solomon” a avut loc joi după amiază cu respectarea strictă a normelor sanitare în impozanta Catedrală Armeano-Catolică din Piaţa Libertăţii, slujba fiind oficiată în rit armenesc. Cu această ocazie la eveniment a participat şi un grup de armeni clujeni, care în fiecare an onorează cu prezenţa hramul primei biserici armeneşti din oraşul de pe Someş. Slujba religioasă a fost oficiată de preotul paroh Küsmödi Attila, iar Cuvîntul Domnului a fost rostit de preotul vicar  Jánossi Imre de la Biserica Romano-Catolică „Sfîntu Mihail” din Cluj-Napoca, care în cuvîntul său a scos în  evidenţă rolul bisericii „Solomon” în istoria şi viaţa comunităţii armeneşti din localitate, bucurîndu-se şi de aprecierile sutelor de turişti din ţară şi stăinătate care în fiecare vară trec pragul acestui adevărat  monument arhitectonic  de pe strada Cloşca. În timpul slujbei a cîntat în limba armeană corul mixt condus de Molnár Árpád.

          Duminică, 28 martie 2021 la Catedrala Armeano-Catolică din centrul municipiului Gherla se va oficia Slujba de Florii, o altă sărbătoare a comunităţii armeneşti  din localitate.

Szekely Csaba