Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / Hramul Bisericilor Armene din Brăila și Galați

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

      Sâmbătă, 8 septembrie, în ziua sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România, a fost oaspete al comunității armene din Brăila, săvârșind Sf Liturghie în Biserica Sf Maria din localitate cu prilejul Hramului acesteia.

      Au participat la acest eveniment credincioși armeni și români din Brăila, dar și enoriași ai altor parohii armene de pe cuprinsul Eparhiei, precum București, Constanța, Galați, Roman și Bacău.

      Cei prezenți au ascultat cu smerenie cântările înălțătoare ale frumoasei Liturghii armene dar și emoționantul cuvânt de învățătură rostit de PS Episcop Datev, care le-a vorbit credincioșilor dspre însemnătatea credinței în viața creștinilor și dspre rolul acesteia în  păstrarea identității naționale a poporului armean, având cuvinte de apreciere pentru strădania credincioșilor armeni din Brăila de a păși cu demnitatea și răspundere pe calea credinței strămoșilor lor. ,,Ne aflăm aici cu mare bucurie duhovnicească, în acest frumos loc al mărturiei stăruinței în credință a strămoșilor voștri,  având în inimă mândria arhipăstorului care vede râvna și prospețimea neîncetată a celor care grijesc cu dăruire acum pentru păstrarea moștenirii primite ,pentru a o lăsa în sfințenie generațiilor ce vor veni. Am încă o dată prilejul de a rosti cuvinte de laudă și mulțumire pentru strădania voastră, a tuturor,credincioși, consiliu parohial,epitrop precum și parohului vostru, pentru toate realizările bineplăcute Domnului și folositoare Sfintei noastre Biserici. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvânteze, ținându-vă tari în credință i stăruitori în dăruirea voastră spre mândria și slava Sfintei Biserici Armene.,,

      Vizita PS Episcop Datev la Brăila s-a încheiat după participarea la agapa organizată cu prilejul Hramului Bisericii, prin osteneala Consiliului prohial și a d-lui epitrop Marian Agajamian.

     

      

În ziua următoare, duminică 9 septembrie, PS Episcop Datev a vizitat Parohia Armeană din Galați, săvârșind Sf Liturghie în Biserica Sf Maria din localitate, cu prilejul aniversării a 160 de ani de la ridicarea acestui lăcaș de închinăciune.

      Au participat la slujbă aprox 100 de credincioși, armeni și români din Galați, dar și oaspeți din Tulcea, Constanța, Brăila, București, Bacău și Roman, care prin căldura rugăciunilor lor au mai adăugat încă o zi de mare trăire duhovnicească  istoriei acestui frumoase biserici.

      PS Episcop Datev a rostit un pilduitor cuvânt de învățătură, vorbindu-le celor prezenți despre  rolul hranei spirituale pe care o pot primi doar prin credință,prin slujirea binelui și prin fapte de dăruitoare jertfelnicie spre binele celorlalți. ,,Cu deosebită bucurie duhovnicească felicităm această comunitate  în acest moment aniversar, iar vouă, truditorilor pe ogorul cel minunat al slujirii bisericii noastre și a poporului armean, drogostea,aprecierea noastră părintească, împreună cu dorința de a rămâne aceeași devotați slujitori, vrednici de laudă și încununați cu împliniri în fapte bineplăcute Domnului și folositoare Bisericii noastre.Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!,,

      Cei prezenți au participat apoi la Agapa organizată de conducerea parohiei Galați, prin strădania d-lui epitrop Eduard Kevorkian.

      Pe parcursul acestei vizite PS Episcop Datev Hagopian a fost însoțit de PC Protoiereu Avedis Mandalian, Vicar general al Arhiepiscopiei Armene și paroh al bisericilor din Brăila și Galați și de PC Diacon Haig Azarian.

Biroul de presă al Arhiepiscopei  Armene din România