Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / FLORIILE

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

            Punctul terminus al călătoriei spirituale din Postul Mare este sărbătoarea de Florii.  Pasajele ce sunt citite  în această zi conţin relatări despre intrarea triumfală în Ierusalim a lui Isus  şi evenimentele petrecute  în Templul din Ierusalim  prin  alungarea  din templu al negustorilor şi cămătarilor.

           Conform mărturiilor Evanghelistului Matei, Hristos trăia ultima săptămână de propăvăduire din viaţa  Sa  pământeană şi a hotărât  să meargă în Ierusalim, împreună cu apostolii săi.  Şi iată că ni se arată o privelişte  simbolică  în faţa ochilor noştri; dintr-o parte Iisus, călare pe un asin , intră în Ierusalim, pe de altă parte, mulţimea Îl aclama şi Îl  întâmpina cu bucurie, aruncându-I în cale ramuri de măslin şi de palmier, haine,  aclamând osanale şi vorbe de binecuvântare. Îi puneau hainele în cale în semn de biruinţă, Îi cântau osanale în semn de slavă pentru Cel ce Vine în Numele Domnului.

            Contrar primirii triumfale de către popor, Hristos, Împăratul Ceresc, intră în Ierusalim modest, nu avea armată, nici odăjdii împărăteşti, şi nici caleaşcă regală. Fiind în centrul atenţiei, Iisus nu dorea  să arate  măreţie şi putere, pe care o etalează în general   regii.  Se adeveresc vorbele a profetului  Zakaria, ce spune: ,,Bucură-te,  o fiică al Sionului, iată vine către tine Împăratul tău, blând şi smerit, călare pea asin şi pe măgăruş’’! (Zak. 9. 9).

            Sărbătoarea Floriilor este proclamată de către S.S. Katolikosul  Tuturor Armenilor  Karekin al II-lea ca Zi de Binecuvântare a Copiilor. În toate bisericile armene  se  sfinţesc copiii, primind binecuvântarea divină, aşa cum se spune în evanghelie: ,,Împărăţia Cerurilor este a copiilor’’. Deci,  această zi este una de primenire, de curăţire spirituală, deoarece, dacă nu avem o credinţă sinceră şi curată precum copiii, nu putem moşteni Împărăţia Cerurilor, cum ne spune Domnul.

Vă informăm cu drag, că la data de   09 aprilie, în Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din București după Sfânta Liturghie, care  va fi oficiată de către   PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, i se va înmâna d-lui Vartan Arachelian medalia ,,Sf.Nerses Șnorhali” precum și Hrisov Patriarhal de binecuvântare și apreciere din partea SS Karekin al II-le, Patriarh și Catalicos Suprem al Tuturor Armenilor.

Adresăm tuturor credincioșilor armeni invitația de a participa la această Sfânta Liturghie începând cu ora 10:15.

 

 Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România