Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / FLORIILE

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

       Punctul terminus al călătoriei spirituale din Postul Mare este sărbătoarea de Florii.  Pasajele ce sunt citite  în această zi conţin relatări despre intrarea triumfală în Ierusalim a lui Isus  şi evenimentele petrecute  în Templul din Ierusalim  prin  alungarea  din templu al negustorilor şi cămătarilor.

           Conform mărturiilor Evanghelistului Matei, Hristos trăia ultima săptămână de propăvăduire din viaţa  Sa  pământeană şi a hotărât  să meargă în Ierusalim, împreună cu apostolii săi.  Şi iată că ni se arată o privelişte  simbolică  în faţa ochilor noştri; dintr-o parte Iisus, călare pe un asin , intră în Ierusalim, pe de altă parte, mulţimea Îl aclama şi Îl  întâmpina cu bucurie, aruncându-I în cale ramuri de măslin şi de palmier, haine,  aclamând osanale şi vorbe de binecuvântare. Îi puneau hainele în cale în semn de biruinţă, Îi cântau osanale în semn de slavă pentru Cel ce Vine în Numele Domnului.

            Contrar primirii triumfale de către popor, Hristos, Împăratul Ceresc, intră în Ierusalim modest, nu avea armată, nici odăjdii împărăteşti, şi nici caleaşcă regală. Fiind în centrul atenţiei, Iisus nu dorea  să arate  măreţie şi putere, pe care o etalează în general   regii.  Se adeveresc vorbele profetului  Zakaria, ce spune: ,,Bucură-te,  o fiică a Sionului, iată vine către tine Împăratul tău, blând şi smerit, călare pe un asin şi pe măgăruş’’! (Zak. 9. 9).

           Sărbătoarea Floriilor este proclamată de către S.S. Catolicosul Tuturor Armenilor,  Karekin al II-lea ca Zi de Binecuvântare a Copiilor. În toate bisericile armene  se  sfinţesc copiii, primind binecuvântarea divină, aşa cum se spune în evanghelie: ,,Împărăţia Cerurilor este a copiilor’’. Deci,  această zi este una de primenire, de curăţire spirituală, deoarece, dacă nu avem o credinţă sinceră şi curată precum copiii, nu putem moşteni Împărăţia Cerurilor, cum ne spune Domnul.

            Cu această ocazie vă invităm duminica, 21 aprilie, la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din Bucureşti să participați la Sf. Liturghie la ora 10:30, urmată de binecuvântarea copiilor și Sfințirea ramurilor de salcie de către Preasfinția Sa Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România