Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / Evenimente culturale, spirituale deosebit de importante în cadrul Eparhiei Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

          Sub directa îndrumare și binecuvântare a P.S. Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România, în zilele de 9 ș 10 noiembrie a.c. la București s-au desfășurat câteva manifestări importante: expoziții, concerte.

        În sala „Europa Christiana” a Palatului
Patriarhiei, Sub Înaltul Patronaj 
al  Patriarhiei Bisericii Ortodoxe
Române și al Secretariatului de Stat pentru Culte,  pe 9 noiembrie la orele 12°°, a fost deschisă
expoziția cu tema : „Bisericile Eparhiei Armene din România – Istorie și Patrimoniu”,
unde au fost  prezentată  istoria  comunității și al primei  Eparhii Armene din Diasporă (anul fondării
1401).  În decursul aproape unui mileniu,  armenii  de pe teritoriul României  au construit zeci de biserici,  mănăstiri, școli, centre culturale, lăsând o
bogată moștenire  istorică, culturală,
spirituală. Actualmente în România există 18 biserici, 2 mănăstiri, o cetate, 8
cimitire armenești, în muzeul de la Eparhie se păstrează  în jur de 2000 de cărți cu data de editare de
mai bine de  câteava secole în urmă, 
între 200-300 de icoane pre Hovnataniene (Naghaș Hovnatan- pictor, poet
armean 1661-1722),  o bogată  moștenire de obiecte liturgice, 7 draperii  pentru  altar de o mare valoare, aproximativ 60 de
manuscrise, o arhivă de 300 de ani, Sfântul Mir de 400 de ani.

               Expoziția a fost onorată și
binecuvântată prin  prezența   Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române Prea
Fericitul Daniel, deasemeni erau prezenți: 
Victor Opaschi-secretar de Stat pentru Culte, Excelența Sa Ambasador al
Republicii Armenia  dl. Sergey Minasyan, membru
al Camerei Deputaților a României Varujan Pambuccian, viceprimar al sectorului II
București dl.  Dan Cristian  Popescu, reprezentanți  ai corpurilor diplomatice,  ai diferitelor culte și organizații
clericale,  celebrii oameni de artă și  de cultură, reprezentanți ai comunității  armene din diferite orașe,  membrii ai consiliului eparhial și al
comitetelor parohiale, întreg corpul clerical.

          Preafericitul Patriarh Daniel, în
cuvântarea Sa a subliniat: ,,Salutăm inițiativa
Arhiepiscopiei Armene din România de a organiza la Palatul Patriarhiei  această expoziție… Biserica noastră apreciază
prezența și contribuția armenilor din România în diverse domenii de activitate
spirituală, culturală, artistică și socială…. Trebuie să subliniem legăturile
fraterne dintre  Biserica Ortodoxă  Română și Biserica Apostolică Armeană… De
asemenea, sunt demne de menționat, vizitele reciproce, de-a lungul timpului,
dintre Patriarhii României Iustinian și Teoctist cu Patriarhii Armeni Karekin I
și Karekin al II-lea… Pentru noi, personal, Sfântul Grigore Luminătorul, Arhiepiscopul
Armeniei, cel care a răspândit lumina lui Hristos și convertit poporul armean la
crestinism (în anul 301) este sfântul inclus in calendarul Bisericii noastre (30
septembrie), pe care îl cinstim, în mod deosebit, întrucât este prăznuit în
ziua întronizării noastre  ca Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie2007)….
’’.

              Au luat cuvântul deasemeni: P.S.
Episcop Datev  Hagopian, Întâistătătorul
Eparhiei Armene din România, Secretarul de Stat 
pentru Culte domnul  Victor
Opaschi,  deputat în Parlamentul României
domnul Varujan Pambuccian,  scriitor,
ziarist  domnul  Vartan Arachelian și alții.

              P.S. Episcop Datev Hagopian în cuvântarea Sa a mulțumit   Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române pentru  calda ospitalitate, totodată subliniind: ,,…. A trecut aproape un mileniu , însă și astăzi,  bisericile și mănăstirile  armene din România  funcționează și porțile lor sunt deschise în fața tuturor credincioșilor datorită acelei  puternice credințe   al cărui purtător este poporul armean. Nu trebuie uitat faptul că  în caest sens trebuie să mulțumim  Bisericii Ortodoxe Române și statului Român, deoarece, secole de a rândul ne-a  srijinit  și ocrotit pe  noi  cu precădere în   privința păstrării credinței, culturii și identității naționale.  La rândul ei, și comunitatea armeană, în semn de recunoștință,  a dat  personalități marcante care au  avut o foarte mare contribuție  la dezvoltarea României  în toate domeniile: științe, arte, cultură. Relațiile dintre Bisericile Armene și Române  se datează  încă din sec  XI, care în domeniul  istoriei ecumenice se poate  considera una cea  mai veche. După o mie de ani moștenirea  spirituală și culturală existentă  în bisericile și mănăstirile armene stă mărturie  despre  respectul  Bisericii Române , a statului  și al poporului român față de sacralitățile și cultura noastră. Acest fapt  este o bogăție și mândrie națională nunumai pentru noi armenii, ci și pentru poporul prieten și ospitalier român.  Expoziția de azi este încă un prilej  de a evidenția  și  de a  răspândi lumină asupra unui foarte mic fragment din imensa noastră moștenire și de a exprima gratitudinea noastră   Î.P.S Voastre Patriarh și a mulțumi pentru  calda primire și ospitalitate; Dvs, Dl Secretar de Stat Victor Opaschi pentru  sprijin și finanțare, tuturor instituțiilor  și persoanelor fizice care sunt mereu alături de noi și  au depus  aportul lor pentru realizarea acestui  eveniment….’’.

                 La finalul expoziției sub directa
îndrumare a P.S. Episcop Datev Hagopian au 
interpretat melodii de Komitas diaconul 
Hovhannes  Nersisian (bas – invitat
special din Armenia) și soprana Armine Khachatryan. Oaspeții au fost invitați
la o cupă de șampanie și la o  masă
festivă.

            În aceeași  seara la orele 18°°, prin  binecuvântarea și directa îndrumare a P.S.
Episcop  Datev Hagopian,  în sala bibliotecii Dudian al Eparhiei a fost
deschisă o expoziție  foto dedicată
marelui Komitas, apoi în Catedrala 
Armeană  SFINȚII ARHANGHELI  a avut loc un concert dedicat marelui Komitas
cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naștere. Cu interpretări inegalabile
diaconul Hovhannes Nersisian și soprana Armine Khachatryan au emoționat și
încântat  publicul prezent la
concert  la care participau: P.S.
Episcop   Datev Hagopian,  președintele U.A.R. Varujan Vosganian,  întreg soborul de preoți, oaspeți din
diferite parohii, membrii consiluilui eparhial și al comitetelor parohiale,
oaspeți.  În timpul concertului au fost
interpretate piese  laice și
religioase  ale  marelui Komitas: Hayr Mer,  Întrealăd, 
Sirt im sasani,  Ter voghormea,  Amen hayi, Mokaț Mirza,  Horovel, 
Krunk, Hov arec,  Qele-qele,  Cinar es, 
Țirani țar,  Hayastan, Oh inci
kahțăr ban
. Toți invitații au primit o 
broșură  ilustrată în care era
prezentată viața și activitatea lui Komitas text redactat de Eparhie.

                   În încheierea concertului
P.S. Episcop Datev Hagopian i-a felicitat pe interpreți pentru excelente
interpretări, a mulțumit  tuturor celor care
 au 
organizat evenimentele, pe președintele 
U.A.R. pentru sprijin  în organizarea  expoziției, apoi a vorbit despre genialul și
fenomenalul  Komitas, în special  subliniind: ,,Komitas este întruchiparea poporului armean.  În acești 
ultimi 100 de ani, poporul armean 
s-a regăsit  în creațiile geniale
a le lui Komitas. Cântecele lui Komitas și soarta poporului armean s-au
împletit devenind un întreg.  De
subliniat vorbele unui alt mare scriitor armean, Avetic Isahachian, care spunea:
,,Unde există un armean, acolo există și cântecul lui Komitas. Komitas este un
geniu național.  Prin cântecele sale  poporul 
a devenit mai conștient de sine, s-a unit și mai mult….. Komitas prin
cântecele sale a scos la lumină  din  bezna secolelor mânia și obediența  poporului 
contra  violenței și sclaviei,
durerea înăbușită dar totodată și  credința
despre un viitor  luminos’’. Komitas a
cules și a salvat de la pierire muzica și cântecul armenesc, l-a curățat, l-a
armenizat, transformându-l într-o 
rugă  specifică, astfel  atingând 
corzile cele mai fine ale inimii. Sf. Liturghie scrisă de Komitas a
devenit una din perlele muzicii sacre, 
prin ea parcă ne autocurățim și ne apropiem de Dumnezeu.  S.S. Catolicosul Tuturor Armenilor, Karekin
al II-lea spune: « Komitas ne întinde chiar făclia noastră de lumină,  în era noastră plină de provocări,  pentru a ne lumina  calea noastră, pentru a ne uni în jurul
valorilor noastre străvechi ca națiune, ca o descriere, ca un popor cu o
viziune
’’.

          A doua zi, pe 10 noiembrie, sute de
pelerin sosiți din diferite parohii 
armene din țară  și numeroși  oaspeți au participat  la 
Sfânta Liturghie  oficiată la
Catedrala  Arhiepiscopală Armeană SFINȚII
ARHANGHELI din București cu ocazia Hramului Catedralei. La sfârșitul Sfintei
Liturghii s-a oficiat slujbă de pomenire pentru toți  Întâistătătorii, clericii,  binefăcătorii care au  slujit la Sf. Catedrală. Apoi a fost sfințit
madaghul și participanții au participat la o agapă organizată de  Eparhia Armeană din București,  de U.A.R. și Parohia Bisericii Armene din
Bucuresti.

Biroul de presă al Eparhiei Armene din  România