Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian în ziua Praznicului Schimbării la Față

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

      datev                                                                                                               

București 19 iulie 2015

                                                                        €œ  ,,Si s-a schimbat la față înaintea lor și  a strălucit

                                                                                Față Lui că soarele,iar veștmintele Lui

                                                                           s-au făcut albe că lumina” (Matei 17;2)

Iubiți credincioși.

 Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos este una dintre cele 5 mari praznice rânduite de Biserică Apostolica Armeană. În limbă armeană este utilizat pentru aceste praznice denumirea a€œ,,Daghavar”, preluată din Vechiul testament, terman folosit de Moise după ieșirea evreilor din Egipt pentru a numi cele mai importante sărbători ale popoporului evreu.(Ieșiri 25;9-14)

Conform istorisirii evangheliștilor Schimbarea la Față s-a petrecut pe muntele Tabor, aflat nu departe de Nazaret. Într-una din zile, după o călătorie în orașul Cesarea lui Filip, Iisus dorește să se roage pe acel munte.asrfel că Mântuitorul,luînd cu El pe Petru, Iacov și Ioan,ucenicii Săi, s-a urcat pe munte. Și pe când se rugă El singur a S-a schimbat la față înaintea lor ”(Matei 17;2). Ucenicii săi adormiseră, dar au fost treziți de un sentiment ciudat. Au văzut ceea ce nu mai văzuseră și ce nu vor putea uită! L-au văzut pe Învățătorul lor într-o lumina strălucitoare, într-un nor luminos. Alături de El erau Moise și Ilie, vorbeau împreună despre cele ce aveau să I se întâmple pentru răscumpărarea lumii. Văzându-i, Petru i-a zis:”Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face trei colibe:Ție una, și lui Moise una și lui Ilie una.”(Matei 17;4). Dar dintr-o data un nor luminos i-a umbrit, apoi s-a auzit un glas din cer mărturisind: ”Acesta este Fiul Meu Cel iubit; pe Acesta ascultați-L ”(Matei 17;5).

Este unul dintre cele mai importante acte din istoria omeniriin Schimbarea la Față a Domnului, arătarea dumnezeirii Lui prin lumina divină și glas din ceruri, este revelația divinității, epifania arătată celor aflați acolo. Este El, Iisus, Lumina lumii care ne luminează pe toți, precum spunea Sf. Apostol Ioan: ”Eu șanț lumina lumii”(Ioan 8;12).I ar această lumina este izvorul vieții. Prin Schimbarea la Față Iisus s-a arătat ucenicilor că fiind această lumina, acest izvor al vieții. Aceștia erau permanent alături de El și credeau că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dar slăbiciunea lor omenească îi împiedică să vadă acea lumina care era mereu în El. Prin acest act, prin Schimbarea la Față, Iisus le-a arătat încă o data dovadă dumnezeirii care este în El. A făcut această pentru a determină simțurile umane să aibă încredere în Dumnezeu și pentru că oamenii, întăriți de această, să-și cultive, să-și desăvârșească iubirea, credința și nădejdea în Dumnezeu, așa cum au făcut Moise și Ilie. Este o nouă revelație, o nouă apariție a divinității Mântuitorului și a Sfintei Treimi. Abia după Învierea Mântuitorului cei trei apostoli au povestit cele văzute, au vorbit despre lumina care i-a cutremurat și le-a umplut sufletele cu bucurie de neexplicat. Nu doar ei au simțit această, ci toți cei care prin credința în Hristos și ascultarea învățăturilor sfinte lăsate de El pășesc cu nădejde liniștitoare pe calea mântuirii. Este calea care li s-a deschis oamenilor, ni s-a deschis tuturor, prin Hristos, Cel Ce a fost jertfă de răscumpărare și mijloc de împăcare cu Dumnezeu, calea spre lumina strălucitoare a Raiului, lumina din care izvora viață și de care oamenii s-au îndepărtat prin

neascultarea lui Adam. Este calea celor drepți, iar prin Schimbarea Să la Față Hristos ne-a arătat că  a€œîn Împărăția Tatălui lor cei drepți vor străluci că soarele (Matei 13;43). Ne-a arătat chipul în care vor  apărea cei drepți, ne-a arătat cum  ni se va înfățișa El când va veni din nou, pentru judecată tuturor. Precum scriau sfinții părinți Hristos este ,,Adam cel de pe urma” care a venit       spre curățirea păcatului a ,,celui dintâi Adam”. Iar în sfintele cântări ale Bisericii Armene e amintit cum a€œAdam cel dintâi, cel care prin gustarea mărului a pierdut vrednicia de a rămâne mereu în lumina Raiului, a fost ridicat din nou spre a se bucură de lumina Tatălui nostru ceresc prin jertfă lui Hristos,Adam cel de pe urma”.

Iubiți credincioși,

Lumina pe care ne-a arătat-o Hristos prin schimbarea la față, strălucirea Feței Lui în această zi, este nu doar lumina slavei lui Dumnezeu, ci este lumina mântuirii noastre. Dar cum putem să o vedem? Cum putem să devenim vrednici a purta această strălucire? Ne spune chiar Iisus: ”Fericiti cei cu inimă curată, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5;8). Iată deci calea: credința adevărată, iubirea curată între oameni, curățenie sufletească, nădejde în Dumnezeu și cugete neipovarate de păcate. Această este calea pentru fiecare dintre noi, pentru întreagă omenire și pentru întreg poporul armean. Este calea de a regăsi astăzi trăirile uitate sau pierdute: pacea sufletească, strădania spre binele tuturor, iubirea și nădejdea în bine. Precum scria Catolicosul Karekin I cel vrednic de pomenire: ”Să renască în poporul armean pacea în suflete, iubirea în inimi și stăruința spre unitate”.

Iubiți creștini,

Această sărbătoare  mai este cunoscută, conform tradiției  poporului armean, cu denumirea de Vartavar, o sărbătoare când în semn de bucurie oamenii se stropesc între ei cu apa! Denumirea face referire și la o frumoasă floare, la trandafir (vart). Sfinții părinți ai Bisericii Armene au găsit și în aceste două elemente, apa și trandafirul, simbolul Schimbării la Față! Plantă plină de spini înțepători, bobocul lipsit parcă de viață, înflorește brusc, se transformă, arătându-ne o altă înfățișare. Ne arată frumusețea să în culori vii, strălucitoare, precum și Domnul Iisus ne-a arătat prin Schimbarea Să la Față un chip luminos, strălucitor, era parcă un trandafir ales de dumnezeu să ne bucure cu lumina să tainică pe muntele Tabor. A înflorit plin de strălucire divină, arătând slavă dumnezeirii Sale. Apa,la rândul ei, simbolizează viață, curățenia, puritatea. Citim chiar în Sf. Evanghelie spusele Mântuitorului:”Eu șanț apa vieții…Dacă însetează cineva să vina la Mine și să bea….Cine crede în Mine, râuri de apa vor curge din pântecele lui.”(Ioan 7;38). Întăriți cu taină Marelui Praznis de astăzi veniți, iubiți creștini armeni, să ne lepădăm de toate cele rele,să ne curățim sufletele,să ne unim și plini de credința să ne îndreptăm spre Taborul armenilor, spre Sfântă noastră biserică, pentru a ne rugă și a primi prin rugăciune bucuria de la Dumnezeu.”Pe Acesta ascultați-L” a grăit Dumnezeu, pe Iisus, Fiul sau Cel iubit. E mărturia divină a dumnezeirii Mântuitorului,pentru întreagă lume,pentru toate timpurile. E poruncă ce trebuie s-o ascultăm, îndemn la credința în Hristos și la înfăptuirea învățăturilor sfinte descoperite nouă de

El. Această este calea spre fericire,spre pace, spre mântuirea tuturor.

Luminați de strălucirea acestui Praznic să pășim pe calea reînnoirii, a schimbării. Doar așa vom putea să-L vedem pe Dumnezeu, doar așa vom ajunge la Taborul cel ceresc, învrednicindu-ne de un cer nou și un pământ nou, de lumina cea  strălucitoare că soarele, de sfințenia absolută, idealul ceresc pregătit nouă de la întemeierea lumii! Amin

 

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

București 19 iulie 2015

Traducere  de  Protoiereu Avedis Mandalian