Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / CU MARE FAST A FOST SĂRBĂTORIT HRAMUL BISERICII ARMENE SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORU DIN PITEŞTI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

          Biserica Armeană din Piteşti, pe 23 septembrie a.c. era arhiplină. Prin binecuvântarea a P.S. Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România şi la invitaţia Comitetului Parohial din Piteşti, numeroşi reprezentanţi şi membrii ai comunităţii armene din România, în special din  Bucureşti, Constanţa, Roman, Gherla,  au sosit în pelerinaj la Hramul Bisericii Armene din Piteşti.

        La orele 11°° P.S. Datev Hagopian a oficiat Sfânta Liturghie. Alături de S. Sa participau şi oficiau Sfânta Liturghie P.C. Preot Paroh Oşakan Khachatryan din Constanţa  şi  diaconul Haik Azaryan din Bucureşti.

         La sfârşitul Sfintei Liturghii P.S. Datev Hagopian în predica Sa  a binecuvântat pe pelerinii armeni şi români, accentuând prietenia de secole dintre cele două popoare creştine întru Hristos, calea străbătută şi sacrificiile suferite împreună, astfel aceste popoare devenind ca  o familie.

        Sfinţia Sa  a apreciat  efortul  Comitetului Parohial  local pentru buna organizare, pe reprezentanţii comunităţilor participante şi a pelerinilor care au străbătut sute de kilometrii pentru a  participa la Sfânta  Liturghie .

        De la Catedrala Eparhială din Bucureşti au fost aduse moaştele Sfântului Ioan  Botezătorul spre  adorare. La sfârşitul Sfintei Liturghii s-a oficiat Slujba de Pomenire pentru sufletul celor ce au ctitorit, au fondat,  au slujit şi au sprijinit moral şi material  Biserica Armeană din Piteşti. Apoi P.S. Datev Hagopian a sfinţit în curtea bisericii Madahul care  a fost  împărţit  tuturor pelerinilor.

          Mai târziu pelerinii s-a deplasat la KHACIKARUL amplasat în centrul oraşului Piteşti,   dedicat martirilor armeni din perioada genocidului săvârșit în Imperiul Otoman în perioada 1915-`23, au depus coroane şi flori,  şi s-au rugat către Cel De Sus şi cerând Binecuvântarea celor sanctificaţi.

           Toţi pelerinii au fost  invitaţi să ia parte la o agapă, la sfârşitul căreia pelerinii sub îndrumarea preoţilor ce-i  păstoresc s-au  întors acasă îmbogățiți şi mai mult sufleteşte.

         

Biroul de presă al Eparhiei Armene din România