Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / BUNAVESTIRE – SURB AVETUM

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

srbapatkerner-2030.3

Biserica Apostolica Armeana sarbatoreste pe 7 aprilie Buna Vestire,         AVETUM, care  în armeană înseamnă  a da, a transmite o  veste bună. Evanghelia lui Luca începe  povestea   vestirii  naşterii  a lui Ioan Botezătorul şi  a Domnului şi Măntuitorului nostru  IiSUS HRISTOS (Luca 1,5-40)

Zacaria, tatăl lui Ioan Botezătărul,  işi făcea serviciul de preot  în templu. În momentul tâmâierii, ingerul Domnuluii a apărut şi i-a spus: „Nu te speria Zacarie, iată, rugăciunea ta a fost ascultată şi soţia ta,  Elisabeta îţi va naşte un fiu şi îl vei numi Ioan“.

Ioan Botezatorul  a devenit cel mai mare profet din Vechiul Testament, deoarece El a deschis calea pentru Mesia, Isus Cristos şi în timpul botezului L-a arătat pe El.

Într-un oraş din Galileea, anume Nazaret, îngerul Gabriel, trimis de Domnul, i-a apărut Sfintei Fecioare Maria şi i-a spus:“Bubură-te, O,  Plină de Har, Domnul este cu tine!. „ Pe Sfânta Fecioară Maria, vestea data de înger şi vorbele lui au tulburat-o  şi se gândea,  oare ce înseamnă? Îngerul i-a spus în continuare: „Nu te speria, Maria! Tu ai primit de la Dumnezeu  Har. Vei naşte un Fiu şi îi vei pune numele Iisus (Mănuitorul). El va fi mare şi se va numi Fiul  Celui DE SUS. Domnul  Îi va da  scaunul lui David, Tatăl Lui cel Nou, şi El în veci va domni asupra casei lui Iakob, iar împărăţia Lui va fi în veci“. Maria îi răspunde  îngerului: „Cum se va întămpla cu mine, deoarece eu nu cunosc nici un bărbat?“. Îngerul i-a răspuns ei: „Sfântul Duh va pogorî asupra ta şi puterea Celui de Sus te va oblădui, deoarece, Cel ce se va naşte din tine va fi sfânt  şi se va numi Fiul lui Dumnezeu. Iata  ruda ta,  Elisabeta, este la fel, gravidă  în a şasea  lună  la vârsta ei înaintată, fiind stearpă. Iata că pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil“. Maria a spus:„Eu rămân sluga lui Dumnezeu, fie cum ai spus Tu“. Îngerul s-a îndepărtat.  (Luca1,26-38).

Prima veste care i s-a dat lui Zacaria,  îl  sfătuia să nu se sperie, ci să se bucure, deoarece  prin naşterea acestui fiu mulţi se vor întoarce la Domnul lor Dumnezeu. Când s-a dat a doua veste sfintei Fecioare,  o sfătuiau  să se bucure, deoarece  cu acea veste se vor adeveri toate visurile profeţilor din Vechiul Testament.

Din  înscrisurile  bisericeşti, părinţii sfintei Fecioare, conform legământului,  pe Maria  de la vârsta de trei ani o dăruiseră Templului, educaţia ei fiind încredinţată   văduvelor dedicate, ca fata  să slujască şi să servească în templu. Devenind majoră, Maria se întorsese  acasa şi nu peste mult timp se logodise cu Iosif.

În perioada aceea Iudeea era sub dominaţia Imperiului Roman. Mulţi aşteptau venirea lui Mesia Hristos pe pământ, promis de Dumnezeu prin gura profeţilor. Oamenii îl  aşteptau  pe Hristos, Unsul Lui Dumnezeu, care va veni pe lume ca Mantuitor, ca Împărat veşnic  în Împărăţia Cerurilor.

Arhanghelii nu  au dat vestea în Ierusalim, în oraşul  regilor şi  înţelepţilor , ci în Nazaret, un orăşel repudiat, unde traia Maria.

Conform Bibliei, când Dumnezeu prima oară  a vorbit cu prima femeie, Eva, dupa ce a păcătuit, i-a spus: „ În aşa măsură  o să multiplic durerile şi  ţipetele tale,  că o să  naşti prin  durere copiii tăi“ . Iar Evei noi, sfintei Fecioare, Dumnezeu i-a trimis har şi   bucurie, deoarece prin primul om a intrat în lume blestemul, iar prin  Sfânta Fecioară, Harul şi Lumina,  Măntuirea şi Viaţa, însuşi Iisus Hristos.

Sfinţii  părinţi ai bisericii pe  sfânta Fecioară o asemuiesc mereu cu biserica, deoarece din ea s-a născut Hristos, iar  prin botez în biserică,   se nasc creştinii:    aşa cum Sfanta Fecioara, Maica Domnului, a adus pe lume „Pâinea Vie,“ aşa şi biserica pe creştin îi serveşte cu  Păinea Vie, prin Împărtăşanie în timpul Liturghiei.

În Noul Testament despre  Maica Domnului  sunt puţine poveşti, dar în toate acele poveşti  Ea este mereu alaturi de Fiul său, şi la nunta  din Cana, şi  la pelerinajul din Ierusalim, şi pe drumul Golgotei,  când  şi ucenicii L-au părăsit. Smerenia şi candoarea ei  au fost exemple grăitoare  în toate timpurile. Astăzi este un exemplu viu nu numai pentru noi, ci şi pentru toate popoarele, precum prevestise îngerul.

Fiind binecuvântată şi primind harul, toţi au găsit acel  har.

Biserica Apostolică Armeană din timpuri  vechi a sărbătorit  pe 07 aprilie  ziua Bunavestirii.

În ultimii ani sub directa Îndrumare a Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicos și Patriarh Suprem al Tuturor Armenilor, ziua de Bunavestire este proclamată ca zi de binecuvântare al Mamelor. În acea zi în toate  bisericile armene se face o slujbă specială de binecuvântare a femeilor care aşteaptă bucuria de a deveni mame, pentru ca prin  bunăvoinţa  a celei  mai  Binecuvântate dintre femei, Maica Domnului,   să se binecuvânteze toate familiile armene, rămanând fidele sfintei biserici , tradiţiilor şi credinţei.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România