Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / Binecuvântare Patriarhală cu ocazia praznicului SFINTEI CATEDRALE a ECIMIADZINULUI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Karekin al II lea

Rob al Domnului Iisus Hristos,

Prin Mila lui Dumnezeu și voința națiunii mai mare între episcopi și Catolicos al Tuturor Armenilor, Patriarh Suprem  pe Tronul Sfintei Biserici Armene de la Ecimiadzin, dragoste de la Domnul Hristos și binecuvântare patriarhală vouă, tuturor, Catolicosatului Armean de Cilicia, Patriarhiilor Armene de la Ierusalim și Constantinopol, Arhiepiscopilor, Episcopilor, Arhimandriților, Preoților și Diaconilor, membrilor consiliilor eparhiale și parohiale, tuturor credincioșilor Bisericii Armene, ascultătorilor și cititorilor acestor rânduri.

,,Veniți să clădim sfântul altar al luminii!,, 

(Imnul Sf. Ecimiadzin)

            Cu marea bucurie a praznicului acestei zile, sărbătoarea Sf Ecimiadzin, alăturând aleasa rugăciune de mulțumire către Bunul Dumnezeu, trimitem spre voi toți, dreptcredincioși armeni de pretutindeni, binecuvântarea Noastră patriarhală și gândul de părintească purtare de grijă! Flacăra credinței strămoșești ne-a fost adusă prin propăvăduirea Sfinților Apostoli Tadeu și Bartolomeu, iar cel asemeni apostolilor Sf Grigore Luminătorul  a dat viață visului său,   înălțând această măreață catedrală, cu sprijinul regelui Dărtad și osteneala credincioșilor dornici de a vedea acest lăcaș de închinăciune. Acesta este Sfânta sfintelor nației creștine  armene, flacăra de nestins a credinței tuturor armenilor, mărturie a legământului cu Domnul cel Ceresc, locul unde Mântuitorul ne-a arătat dragostea Sa și ne-a răsplătit credința prin pogorârea Sa.

            Putem afirma fără a greși că pe ogorul credinței noastre acest lăcaș este floarea cea mai de preț,  nestemata de pe coroana sfinților noștri, piatra de temelie a treptelor ridicate spre Dumnezeu, tezaurul de neprețuit al nației armene. Frumos scria unul dintre vechi noștri istorici: În acest loc stau înfipte rădăcinile existenței noastre, din harul Dreptei Sf. Grigore ne luăm puterea de a lupta pentru dăinuire spre veșnicie! Este, pe scurt, în doar câteva cuvinte, expresia realității trăite și arătate de-a lungul veacurilor de viețuire  în credință, de viață în Hristos. Sf. Ecimiadzin s-a dovedit adevărat izvor dătător de viață, de speranță, de putere și dorință de a păși pe calea luminii. Viața spirituală, socială, lupta strămoșilor noștri pentru dăinuire,pentru viitorul nostru, s-a desfășurat mereu sub lumina  pe care Harul Domnului a fost dăruit acestui lăcaș prin atingerea Fiului Celui Unul Născut. Măreața Catedrală de astăzi poartă cu demnitatea povara cea dulce a trecutului său, poartă harul dătător de viață și speranță, este inima , sufletul armenilor. Lăcaș sfânt, centru spiritual, loc sacru ,predestinat a rămâne pentru veșnicie, în slavă și cinstire,  adevărat Betlehem al poporului ales spre a trăi în Hristos.

            De-a lungul veacurilor  înaintașii noștri au urmat cu sfințenie chemarea sf Grigore Luminătorul, ,,veniți să clădim sfântul altar al luminii!,, Nu au precupețit nici un efort, nu s-au oprit în fața nicunui obstacol pentru a păstra, clădi și împodobi lăcașul ce l-au primit moștenire, astfel că ceea ce la început era un micuț lăcaș de închinăciune va deveni o măreață catedrale, strălucitoare, impunătoare, plină de har, leagăn sfânt al credinței, căci acolo și de acolo  a răsărit lumina lui Hristos în țara armenilor.

            Chemarea Sf.Grigore este actuală, chiar  foarte actuală și astăzi. Catedrala are mare nevoie de a fi supusă unor ample lucrări de consolidare și restaurare, pentru a rămâne mai departe ferită de pericolul vremurilor viitoare. Au fost deja demarate primele etape ale vastului program de reparație capitală. Este firesc să ne  pregătim pentru a  ne confrunta cu diverse probleme neprevăzute și avem ferma încredere că vom izbuti să ducem totul la bun sfârșit.  Acum, în aceste clipe, mai mult ca altădată să ne amintim chemarea Sf. Grigore:,,veniți să clădim sfântul altar al luminii!,, și facem un apel tuturor fiiilor Bisericii noastre din întreaga lume! Uniți-vă eforturile și dovediți-vă credința, dragostea pentru acest lăcaș sfânt. Biserica Mamă, ceea care v-a vegheat și ocrotit de-a lungul istoriei, are acum nevoie de sprijinul vostru pentru a putea rămâne mai departe mândră,puternică și neclintită, sfântă slujitoare spre grijirea fraților noștri de pretutindeni. Păstrarea și ocrotirea acestei Catedrale, simbol sfânt al credinței noastre și far călăuzitor pe drumul dăinuirii poporului armean va rămâne pururi, cu sprijinul vostru, chezășia legământului de credință către Cel Care a Binecuvântat acest loc cu pogorârea Fiului Său. Aveți  prilejul de a adăuga  ,cu participarea voastră  la eforturile de acoperire a cheltuielilor necesare,   fapte vrednice de a fi pomenite la  celelate deja făcute și bineplăcute Domnului.

            Ajutoarele primite pentru renovarea Catedralei vor fi înregistrate sub controlul unui comitet de lucru condus de IPS Arhiepiscop Hovnan Derderian,chiriarh al Eparhiei din vestul SUA, comitet desemnat de Consiliul Spiritual Suprem al Bisericii Armene. Facem un apel tuturor de a veni în sprijinul acestei acțiuni prin implicare la nivel eparhial,parohial, etc.

            Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să vă țină pe toți în grija milei Sale,  tari în credință și mereu făcători de fapte bune și folositoare poporului armean și Bisericii noastre strămoșești.

            Dumnezeu să ocrotească poporul armean, statul armean și sfânta noastră Biserică.

            Împărate ceresc, păzește nezdruncinată Biserica Ta și păzește în pace pe cei ce se închină Numelui Tău!

Cu binecuvântări,

Karekin al II lea

Catolicos al Tuturor Armenilor

Scris la Sf. Ecimiadzin

La 23 iunie 2019

  •  
  •