Giuseppe Munarini

Crăciunul – Epifania – Botezul Mântuitorului nostru Isus Hristos pe insula „Sfântul Lazăr” (Veneția)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

            Pentru noi creștinii, catolici de diferite rituri sau ortodocși,  bizantini sau ortodocși orientali, Sfânta Liturghie este o taină, o taină adâncă, așa cum se cântă la începutul Liturghiei în ritul armean. Nu este o simplă comemorare, ca și ceremonialele civile, ci o trăire adâncă în comuniune  cu Hristos, cel care ne-a mântuit prin nașterea, jertfa și prin Învierea Sa.

Duminica trecută am celebrat Liturghia de Crăciun – Epifanie, sărbătoare la care ne-am salutat cu tradiționalul „Hristos S-a născut și S-a arătat. Binecuvântată este arătarea lui Hristos”!

Armenii din Veneția și din Padova, împreună cu italo-armenii, dar și cu mulți alți prieteni și credincioși au sărbătorit Nașterea Domnului și Arătarea lui, Botezul în râul Iordan, unde Isus, Cel mai mare, a acceptat să primească Botezul de la cel mai mic, verișorul lui Ioan Botezătorul.

Printre credincioși, am observat și un grup din enoriași din Friuli[1] , împreună cu domnul Daniel Temresian, cu tatăl de origine armeană, iar mama de obârșie friulană. El are acel har deosebit de a insufla dragostea lui față de Armenia, de cultura și viața spirituală armenească printre concetățenii lui din Friuli, apelând chiar și la autoritățile civile pentru a face mai bine cunoscută situația Armeniei și a țărilor unde aceștia trăiesc.

Liturghia a început la ora 11,00 și a fost celebrată cu mare solemnitate de către Abatele General Vartapet (Arhimandrit) Elia Kilaghbian, asistat de câțiva seminariști și de către părintele Hamazasp Keuchechian. De asemenea, au fost prezenți și alți părinți în frunte cu Înalt Preasfințitul Vartan Keuchechian, Arhiepiscop de Mardin.

            În timpul Liturghiei, oficiată în limba armeană clasică, domnul Aram Ipekdjian a cântat la momentul Împărtășaniei la duduk câteva melodii mișcătoare.

La  Apostol (Tit 2,11-15) au fost rostite cuvintele sfântului Pavel: “Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie; Şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Hristos Isus”.

La Evanghelie (Luca 2,1-17) s-a proclamat chiar Nașterea lui Isus: „În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David. Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, și a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil”!

În timpul Sfințirii apelor am retrăit Botezul Domnului în apele râului Iordan. S-au citit prorociile,  troparele și o epicleză unde se subliniază coborârea Domnului și acțiunea desăvârșită de către Sf. Ioan Botezătorul, ultimul proroc din Vechiul și primul din Noul Legământ.

Momentul emoționant a fost imnul cântat după glasul 7: «Lumină din lumină, de la Tatăl ai fost trimis și Te-ai întrupat din Sfânta Fecioară ca să-l reînnoiești din nou pe Adam care era corupt. Tu, Dumnezeu, ai apărut pe pământ, ai umblat împreună cu omul și ai mântuit universul din blestemul lui Adam».

Au fost vărsate în apă câteva picături din Sfântul Mir, crucea a fost scufundată iar în timpul acestor gesturi se cânta: «Binecuvântată să fie această apă prin semnul Sfintei Cruci și Sfintei Evanghelii și Harul acestei zile, în numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Alleluia, Alleluia, Alleluia».

           

Daniel Temresian Vineri 7 Septembrie în Parlamentul Republicii Armenia cu domnul deputat Vahram V.Bagdasaryan

Anul acesta a fost naș domnul Daniel Temresian pe care îl cunosc de multă vreme. Domnia sa, om prietenos și deloc orgolios, a avut mai multe expoziții de sculpturi, chiar și la Vatican.

            L-am rugat să aleagă câteva poze pentru revista noastră și dânsul a ales Il turco (Turcul), o operă în lemn destinată autorităților din Armenia.

Criticul Umberto Sarcinelli a observat: <Imensitatea figurii este atenuată în sensul că „monumentalitatea” sa se dizolvă pozitiv și eficient când se prezintă „îngenuncheată”. Acest lucru este un semn prețios, care face aluzie nu asupra unei „miciri”, ci asupra unei „mărinimii” care nu se face putere, ci se arată a fi capabilă de respect și de colaborare. Baza pe care se sprijină figura este Turcia geografică. Turcul îngenuncheat este speranța de reconciliere între cele două popoare.
Pentru aceasta, Temresian speră ca sculptura sa să poată fi  prezentată și în numele de provinciei Udine, întotdeauna sensibilă necesităților comunității armenești, deseori provocând furia guvernului turc din cauza recunoașterii genocidului, dedicând chiar un parc orășenesc Armeniei și diasporei poporului ei>. Umberto Sarcinelli, Temresian, La scultura per ricordare, Il Gazzettino [Udine], 26.X. 2012, p. XXVI  ( Umberto Sarcinelli, Temresian, Sculptura, ca să ne amintim ).

Seminariști colindă în timpul Agapei în italiană și armeană

 Aram Ipekdjian la duduk în timpul Agapei

La sfârșitul Slujbei religioase credincioșii au fost primiți de către pr. Abate General Elia Kilaghbian în Sala de mese pentru o agapă frățească, în timpul căreia Aram Ipekdjian a redat câteva melodii la duduk, iar seminariștii au colindat în italiană și în armeană.

 

 Giuseppe Munarini

 Fotografii de la Veneția realizate de Francesco Marchi

Mulțumesc părintelui dr. Raimond Salanschi care a avut bunăvoința să revăzuiască acest text.


[1] „Friul” în limbă ladino-friulană.