Mihai Stepan Cazazian

Crăciunul armenesc bate la uşă…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

           În ziua de 6 ianuarie, armenii ordodocşi de pretutindeni sărbătoresc ziua Naşterii Domnului. Adesea, datorită faptului că poporul armean sărbătoreşte Crăciunul după Anul Nou, se consideră că aceasta se datorează folosirii de către armeni a calendarului „pe stil vechi”. Acest lucru nu corespunde adevărului, dat fiind că armenii sărbatoresc Crăciunul pe 6 ianuarie, în aceeaşi zi cu Boboteaza, în timp ce creştinii ortodocşi de ritm vechi sărbatoresc Crăciunul pe 7 ianuarie şi Boboteaza pe 20 ianuarie.
În fapt, sărbătorind Crăciunul şi Boboteaza în aceeaşi zi, pe 6 ianuarie, armenii păstrează tradiţiile iniţiale ale creştinismului. Data sărbătorii Naşterii Domnului a fost modificată în Imperiul Roman, după acceptarea creştinismului printre religiile Imperiului de către Împăratul Constantin   (Edictul din Milan, anul 313 al erei creştine). Astfel ea a fost celebrată deodată cu ultima zi a sărbătorii păgâne a Saturnaliilor, 25 decembrie, şi care semnifică lupta şi, în cele din urmă izbânda luminii împotriva întunericului, iar prin extindere, victoria binelui asupra răului. În cele din urmă, această modificare a fost acceptată în mod oficial de către Bisericile creştine, în urma Sinodului din Calchedon (451).
Dat fiind că în acea perioada Armenia se găsea într-un aprig război cu perşii, reprezentanţii Bisericii Armenene au participat la acel conciliu care a dezbătut şi alte teme importante, precum natura umana şi divină a Mântuitorului. Biserica Armeană nu şi-a însuşit hotărârile Conciliului din Calchedon, astfel încât armenii ortodocşi continuă să sărbătorească Naşterea Domnului potrivit tradiţiei primelor secole de creştinism, potrivit căreia Iisus a fost botezat după treizeci şi trei de ani, în aceeaşi zi în care s-a născut, anume pe 6 ianuarie.

Ana Neicu