Mihai Stepan Cazazian

Corespondență din Paris / Expoziția “Creștinii din Orient” la Institutul Lumii Arabe

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

 

« Chrétiens d’orient  2000 ans d’histoire» este noua expozitie eveniment la Paris, la Institut du monde arabe. 2000 ani de istorie a crestinàtàtii înfàțișati prin 300 exponate si multe tablouri explicative, unele chiar interactive.

Expozitia este foarte bogatà, bine documentatà, exponatele provenind nu numai din muzee din orientul apropiat si Franta, dar si de la Metropolian Museum N.Y, British Museum, Muzeul din  Berlin etc. Exponatele armenesti nu sunt numeroase, dar valoroase : un perete întreg al unei sàli este ocupat de o perdea de altar manufacturatà la Madras, India, 1798, pentru altarul principal al capelei Surp Toros din Ierusalim. In partea centralà este înfàtisat Sf. Theodor din Amasia ucigând un dragon. Acest motiv crestin este înconjurat de o vegetatie abundentà, printre care un palmier si flori din sudul Indiei. Interesant este cà existà imprimate numele plantelor în armeanà si în tamul.

Surpriza mea a fost sà gàsesc în notele explicative ale diseminàrii limbii arabe în occident, o referire la Bucuresti ! In 1702, episcopul melchit din Alep imprimà o carte de liturghie în arabà la București pe o imprimerie pe care o va transporta apoi la Alep si mai departe la mànàstirea melchità Choueir în Liban. Aceasta a fost primul text imprimat în limba arabà din Orientul apropiat.

Draperie de altar din Cpela Sf. Toros, India

Expozitia, ca si ziarul « La Croix »( care consacrà un supliment acestui subiect), dà explicatii foarte detaliate si extrem de utile într-o tarà ca Franta, catolicà prin istorie si laicà prin devenire, despre crestinii orientali, despre care populatia nu stie multe…Este explicatà originea crestinismului, sciziunea crestinilor, diferitele rituri orientale (alexandrin, armean, bizantin, sirian occidental si oriental sau caldean) ca si diferitele limbi liturgice.

Armenii sunt prezentati ca primii ce au adoptat crestinismul ca religie de stat, este prezentatà o biblie si sunt multe referiri la istoria recentà tragicà a genocidului, mai ales în explicarea fenomenului de diasporà.

Din pàcate crestinii orientali suferà în continuare în toate regiunile Orientului apropiat si mijlociu, ca si în nordul Africii, deci fenomenul de diasporà este în plinà expansiune…

Alice Pambuccian Grigorian