Mihai Stepan Cazazian

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS / 100 de trandafiri plantați în “Jardin d`Erevan”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

IMG_0485

stânga dna Jeanne d’Hauteserre (primar arondisment 8), la microfon dna Anne Hidalgo, primar al Parisului, excelenta sa dl Viguen Tchitetchian, dna Béatrice Ananian, presedinta asociatiei “Croix bleue des arméniens de France”

 

Astàzi a avut loc la Paris, în cadrul comemoràrilor centenarului genocidului armean, prima manifestare oficialà: plantarea a 100 de trandafiri în “jardin d’Erevan”, în jurul statuii lui Komitas, în prezenta dnei Anne Hidalgo, primar al Parisului, ambasadorului Armeniei Excelenta Sa Viguen Tchetichian, a ministrului, Hranouch Hagopian pentru relațiile cu diaspora a Armeniei, primarului arondismentului 8 al Parisului si al altor aleși ai organizațiilor comunitàtii armene și ai municipalitàții.
Cei 100 de trandafiri în memoria armencelor dispàrute în conditiile tragice ale genocidului sunt, pe de o parte, o floare pe mormàntul jertfei lor, iar pe de altà parte un simbol pentru descedentele lor, o màrturie a continuitàtii. A fost subliniat de càtre doamna primar, cà femeile au fost unele din primele victime, alàturi de intelectualii si notabilii armeni ucisi de la începutul masacrelor. Femeile au fost ucise, ràpite, violate, màritate cu càlàul lor, tocmai pentru cà ele sunt purtàtoarele vietii si a continuitàtii armenești. A adus pe aceastà cale un omagiu femeilor si prin ele întregii comunitàti armene din Franta, pentru felul în care s-au integrat în viata republicii, fàrà sà-și renege originea, ci mai mult, îmbogàtind Franta prin aportul cultural , economic, artistic armenesc. Comunitatea armeanà din Franta a fost omagiatà pentru activitatea ei plinà de energie, determinare , dusà cu sensibilitate si tact , în vederea aducerii la luminà a tragediei primului genocid al secolului XX.
In încheierea comemoràrii zilei femeii, a fost citat un scriitor care spune cà dacà materia cenusie a creierului ar fi mai rozà, si gàndurile pe care le genereazà creierul ar fi mai putin negre…

Alice Pambuccian Grigorian
IMG_0490

IMG_0487