Simona Paula Dobrescu

CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA / Întîlnire la Khacikarul din Bari…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

comunitate Bari.jpeg

Duminică pe 11 ianuarie 2015 la ora 11.00, într-o frumoasă zi de primăvară timpurie, pe aceste meleaguri au înflorit deja narcisele şi mimozele, armenii comunităţii din Bari reprezentaţi de vechile şi noile generaţii, şi-au dat întâlnire lângă Khacikar-ul  din oraș, aşezat pe faleză cu faţa spre mare şi port, exact cu trei ani în urmă. Alături de comunitatea armeană, s-a remarcat şi prezenţa prietenilor italieni: profesori şi reprezentanţi ai asociaţiilor culturale, cât şi a unui grup mixt sosit special de la Bologna, format din armeni şi alţi credincioşi creştini-ortodocşi de diverse naţionalităţi.

Atmosfera acestei “întâlniri”, desfășurată de data aceasta în cadru restrâns şi fără a avea un caracter oficial ca în anii trecuţi, a fost totuşi deosebit de emoţionantă pentru toţi cei prezenţi; aceştia au recitat rugăciunea “Tatăl nostru” în limbile italiană şi armeană, după care s-a dat citire, în cele două limbi, Mesajului din 28 decembrie 2014 al Sanctității Sale Karekin al II-lea Catolicos și Patriarh al tuturor Armenilor, cu sediu la Ecimiadzin.

După aceea, cei prezenţi au ascultat în tăcere  versurile poetului armean Hrand Nazariantz  care s-a născut în 1886 și s-a stins din viață la Bari în 1962; frânturi de poezii recitate, care vorbesc de Frăţie şi de Iubire:

“Totul moare… Totul trece… A fi Fraţi, a Iubi!Dl. Rupen Timurian (2)

A fi Fraţi, a împărţi Pâinea şi Inima,

destinul Vieţii, destinul Sufletului,

A fi Fraţi, a împărţi sângele inimii

sângele spiritului,

parfumul lacrimilor şi tămâia rugăciunilor,

cupa izvorul viu, bunăvoinţa zeilor,

visele şi trandafirii: A fi Fraţi, a Iubi…!

A fi Fraţi, a Iubi!

A întinde mâinile parfumate de milă cerească,

celor Învinşi, a fi Fraţi, a împărţi acoperişul şi somnul,

a fi adăpost sigur şi primitor pentru răniţii străzilor,

a fi un început bun, a fi un Soare bun, aşteptarea surâzătoare,

pentru cei cu traistă, pentru cei cu baston,

a fi Fraţi, şi nu a spune niciodată: “Veniţi mâine!”

Totul moare, totul trece… A fi Fraţi, a Iubi…

A trăi bine a iubi cu adevărat: A fi Fraţi, a Iubi!

Pentru ca Acţiunea să fie la fel ca şi Iubirea,

a fi faţă de gândire scara sacră a iubirii

numai compasiunea inimii va salva oamenii.

A ţine în viaţă sufletul, a ţine în viaţă pe Dumnezeu, a fi Fraţi, a Iubi!

A face să devină sufletele mai curate

pentru ca timpurile să fie mai plăcute

a fi Voinţa Supremă de a înţelege fără dojană…

A ierta: a parfuma inimile cu florile calvarului…

A fi Semnul Crucii pe pământ şi în cer,

a fi Fraţi, a fi simplii şi puri: a crede şi a iubi…

în justiţia din ceruri,

săracii, a crede mereu, braţele întinse spre culmi

a trăi bine, a realiza fiinţa însăşi, corpul uman este nimic…

Şi după aceea, a închide ochii trupului pentru a deschide pe cei ai Duhului,

a fi sărutarea păcii pe gura muribunzilor

şi după aceea la rândul nostru a surâde,

a surâde în ceasul fericit al morţii…

(Traducerea versurilor din limba italiană, în limba română a fost făcută de autoarea articolului)

Tutto muore… Tutto passa… Essere Fratelli, Amare!

Essere Fratelli, dividere il Pane ed il Cuore,

il destino della Vita, il destino dell’Anima,

Essere Fratelli, dividere il sangue del cuore

il sangue dello spirito,

il profumo delle lagrime e l’incenso delle preghiere,

il calice la sorgente viva, la grazia degli dei,

i sogni e le rose: Essere Fratelli, Amare…!

Essere Fratelli, Amare!

Tendere le mani profumate di pietà celeste,

ai Vinti, essere Fratelli dividere il tetto e il sonno,

essere l’asilo sicuro e accogliente dei feriti delle strade,

essere la buona soglia, essere il buon Sole, l’attesa sorridente,

per quelli della bisaccia, per quelli del bastone,

essere Fratelli, e non dire mai: “Venite domani!”

Tutto muore, tutto passa… Essere Fratelli, Amare…

Vivere bene per bene amare: Essere Fratelli, Amare!

Perché l’Opera sia uguale all’Amore,

essere verso il pensiero la scala sacra dell’amore

soltanto la carità del cuore salverà gli uomini.

Far vivere l’anima, far vivere Dio, Essere Fratelli, Amare!

Rendere più grandi i cuori

perché i tempi siano più dolci

essere la Somma Volontà di comprendere senza biasimo…

Perdonare: profumare i cuori ai fiori del Calvario…

essere il Segno della Croce sulla terra e sul cielo,

essere Fratelli, essere semplici e puri: credere e amare…

credere all’armonia, ai ritmi supremi,

alla giustizia dei cieli,

i poveri, credere sempre le braccia tese alla cime

vivere bene realizzare la propria anima, la carne è nulla…

E poi, chiudere gli occhi di carne per aprire quelli dello spirito

essere il bacio di pace sulla bocca dei morenti

e poi a nostra volta sorridere,

sorridere nell’ora felice della morte…

Sfântul Grigore (Armeanul) (2)

După acest moment de reculegere câteva persoane din cele prezente, printre care şi subsemnata, au însoţit grupul sosit de la Bologna, să viziteze partea veche a oraşului, cea mai interesantă din punct de vedere istoric şi cea mai pitorească, plină de biserici de o rară frumuseţe. Cu toţi am fost la biserica Sfântul Grigore (Armeanul), situată vis-a-vis de Bazilica Sfântul Nicolae, cea dîntâi a fost construită la sfârşitul secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea în timpul perioadei de dominaţie bizantină; cât şi la bisericuţa, rurală, Sfântul Gheorghe al Armenilor (Sfântul Gheorghe Martir) situată în afară de oraş, un exemplu reprezentativ de arhitectură romanică, aparţinând perioadei medievale.

Acum Comunitatea armeană din Bari, reprezentată de Dl. Rupen Timurian, se pregătesţe să întâmpine ziua de 24 aprilie 2015. Sunt în program, pe tot parcursul anului, numeroase şi diverse iniţiative cu caracter  istoric, cultural şi muzical.

autoarea articoluluiText şi fotografii de

Simona Paula Dobrescu