Simona Paula Dobrescu

CORESPONDENȚĂ din ITALIA/ ARTĂ ŞI CULTURĂ ÎN ANTICA CANOSA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Mauzoleul lui Boemondo di Altavilla (secolul al XII lea)di Canosa di Puglia

 

 
Numele multor Prinți, Împărați şi Episcopi este legat de oraşul CANUSIUM, instituit aşa cum povesteşte legenda de  către eroul homeric Diomede. Important centru comercial al industriei de ceramică al regiunii Puglia în epoca preromană, a cunoscut influența culturii greceşti reprezentată de somptuase catacombe-morminte sub forme de încăperi subterane îmbogățite de numeroase elemente funerare.În anul 318 î.C.a strâns o alianţă cu Roma, devenind Municipiu roman, după aceea Colonie, cu numele de Aurelia Pia Canusium, oraşul intrând în atenția împăraților romani. Străbătută de Strada (Via) Traiană pe parcursul căreia se pot vedea  încă câteva mauzolee, un pod roman şi Arcul lui Traian, spre sfârşitul secolului al III lea devine capitala provinciei Apulia et Calabria.
Antica şi prestigioasa Dioceză cu importanții săi Episcopi şi  superbe lăcaşuri de cult cum ar fi de exemplu Bazilica Catedrală, cunoaşte o perioadă deosebită,în secolul al VI lea sub conducerea lui San Sabino.Istoria sa a cunoscut influența bizantină, longobardă, maură,normandă,svevă şi a locuitorilor din Anjou, lucru demonstrat de arhitectura Catedralei, a Mauzoleului lui Boemondo de Altavilla (secolul al XII-lea) şi a mormântului Prințului de Antiochia important personaj al primei Cruciade. Administrația locală a acestui oraş extraordinar de interesant cu o istorie de 3 mii de ani, în anul 2016 în ziua de 17 mai,a recunoscut Genocidul împotriva Armenilor,printr-un comunicat oficial,punând în evidență prin gestul său,că pacea trebuie să fie respectată, întărită şi apărată pentru binele întregii omeniri.

Catacombe-morminte sub forme încăperi subterane

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luni pe 23 octombrie 2017, la Canosa di Puglia, în cadrul activităților întreprinse de Universitatea Vărstei a Treia [Universita’della Terza Eta’] a ținut o conferință Ghoar Aslanyan născută la Erevan, licențiată în limba şi literatura letonă la Universitatea din Riga,cu titlul:”Pietre sacre din Armenia”[Pietre sacre d’Armenia].Ghoar Aslanyan a predat la şcoală din 1995 şi  până în 2005,ocupăndu-se şi de Jurnalul săptămânal “Quarto potere”[A patra putere] la Erevan.Actual se interesează de grafica periodicului bimestral de informaţie şi cultură”Il Campanile”[Clopotnița].A publicat diverse lucrări legate şi de profesiunea ei de traducător. Viitoarea sa conferinţă o va dedica Armeniei povestind-o din punct de vedere istoric,politic şi cultural. Prezentele rânduri sunt însoțite de un video postat pe You Tube, realizat de Carlo Samele, pe care l-am cunoscut personal,cu titlul:”Le bellezze archeologiche di Canosa di Puglia”[Frumusețile arheologice din Canosa di Puglia]pentru “FondazioneArcheologica Canosina “[Fundația  Arheologica din Canosa] www.canusium.it 
 
Simona Paula Dobrescu
Corespondența din Canosa di Puglia pentru Ararat, a fost realizată în urma unei excursii făcute pe 3 decembrie  
2017 împreună cu comunitatea grecească din Bari, reunită în Asociaţia culturală “Pitagora”condusă de Sarina Garufi. 
 
 

One Response to CORESPONDENȚĂ din ITALIA/ ARTĂ ŞI CULTURĂ ÎN ANTICA CANOSA

  1. Lindsay Renzulli December 9, 2017 at 8:06 am

    Bellissimo,ma un po di informazione?’