Mihai Stepan Cazazian

CORESPONDENŢĂ DIN EREVAN

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Dorin-Cimpoesu__Armenia-dupa-atacul-terorist-din-parlament-Misiune-diplomatica-la-Everan-2002-2005__606-26-0073-0-785334279893Am primit la redacţie o scrisoare de la Erevan de la Preşedintele AOKS (Asociaţia de Prietenie România Armenia), din partea domnului Agop Arakelian (armean repatriat din România în anii de restrişte ai comunismului, vechi colaborator al revistelor noastre şi entuziast voluntar de decenii pentru strângerea legăturilor dintre România şi Armenia). Scrisoarea  este  adresată Dlui.Dorin Cimpoeşu istoric şi diplomat care, între anii 2000-2005 a fost în misiune diplomatică la Erevan, într-o perioadă mai tulbure din istoria armenilor. A rezultat şi o lucrare (în urma experienţei dar şi a observaţiilor sale ca martor direct al evenimentor). De altfel, cartea am şi prezentat-o într-un număr mai vechi al revistei noastre. Tocmai la această lucrare face referire şi scrisoarea domnului Arakelian, scrisoare ce ne face plăcere să o redăm integral.

11.01.2016

Mult stimate domnule Cimpoeşu,

Am citit cu mare interes, dar cu adesea pauze din cauza vederii, “Cartea dedicată comemorării celor un milion şi jumătate de armeni ucişi în genocidul comis de turcii otomani în urmă cu un secol”. Vă mulţumesc pentru atenţie.

Conform cărturarilor Heladei antice muza istoriei Clio este nestabilă şi capricioasă, dar dânsa nu poate influenţa prietenia seculară dintre popoarele noastre.

Membrii conducerii AOKS, Asociaţiei de prietenie Armenia-România şi copiii lor repatriaţi din România ospitalieră în patria străbunulor îşi amintesc cu dragoste şi simpatie de Dumneavoastră, cu care împreună am contribuit la propulsarea relaţiilor de prietenie la un nou nivel. Eu le voi transmite activiştilor, care au mai rămas( edax tempus-vremea care înfulecă orice), să citească şi ei volumul pe coperta căruia străluceşte uriaşul Ararat înlănţuit ca eroul legendar Prometeu. Acesta până la urmă şi-a sfărâmat lanţurile. La fel şi el, biblicul Masis până la urmă se va elibera de robia seculară barbară otomană.

Cu siguranţă. monografia Dumneavoastră originală şi interesantă va procura specialiştilor în materie informaţie bogată, multilaterală, obiectivă şi serioasă referitoare specificii(tăţii+n.n.) istoriei milenare a Armeniei, mai ales contemporane.

Vă felicit, primo: cu apariţia acestei monografii, căreia îi ma vor urma şi altele; secundo: de sfintele sărbători şi Anul Nou, multă sănătate vouă şi celo ce vă sunt dragi şi noi succese în domeniul, pe care aţi păşit.

La mulţi ani !

P.S. Anul Nou continuă până la 13.

Ţin să precizez că repatrierea din diaspora armeană a fost  realizată în mod voluntar şi nu forţată.

Agop Arakelian