Mihai Stepan Cazazian

CORESPONDENȚĂ DIN BRUXELLES / « With you, Armenia »

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

20150426_221204

Vorbind despre fenomenul de mediatizare crescândà a tutoror aspectelor vietii sociale si personale ,celebrul artist Andy Warhol spunea în 1968 : « in the future, everybody will be world famous for 15 minutes ». Se pare cà pentru noi, armenii, a sosit momentul acela ;  am asteptat, ce-i drept 100 ani , dar ni s-a acordat mai mult de un sfert de orà…

Sàptàmâna trecutà în Franta, toate jurnalele TV începeau cu stiri despre comemorarea centenarului genocidului armean, toatà luna au avut loc la televiziune, la radio, pe pagina întâi a presei scrise de orice orientare politicà, în diverse asociatii culturale dezbateri, interviuri, documentare, filme artistice cu si despre armeni.Faptul cà dintre toti presedintii statelor 20150426_233125occidentale presedintele Frantei, François Hollande a fost singurul care a fost prezent la comemorarea de 24 aprilie la Erevan a fàcut ca în Franta ponderea comemoràrilor sà fie extraordinarà. Am simtit deodatà cà suntem propulsati pe scena mondialà, cu documentare pline de durere si lacrimi, la limita noastrà de a suporta (mai ales cà noi armenii stiam aproape toate aceste evenimente si documente, ele au menirea sà informeze si sà impresioneze ne-armenii, « odarnerà » despre ce poate face omul, sub cea mai abjectà înfàtisare a sa, altui om). Din fericire însà, avem parte si de o multitudine de manifestàri culturale, de exemplu Concertul Orchestrei Centenarului, de care v-am vorbit sàptàmâna trecutà, si Concertul « With You, Armenia », ce a avut loc pe 26 aprilie la Bozar, la Bruxelles.

Pot spune cà a fost un moment de realà încântare, Filarmonica din Bruxelles, sub conducerea dirijorului Georges Pehlivanian, ne-a dàruit un moment de o calitate exceptionalà ! Intentia dirijorului armean a fost sà aducà un omagiu victimelor genocidului si un dar descendentilor acestora, aducând alàturi de aceastà orchestrà extraordinarà o multitudine de solisti ne-armeni de renume mondial. Si rezultatul a fost la înàltime !

20150426_215305

In stânga, dirijorul de renume international George Pehlivanian

 

În program :- Aram Khatchaturyan (« Spartacus »)

– Alexander Arutyunyan, « concertul pentru trompetà », solist celebrul Sergei Nakariakov

-Alexander Iradyan, cu creatia mondialà DNA 15-15, piesà pentru vioarà, violoncel, pian si orchestrà, a uluit publicul prin forta creatiei sale si prin vârsta sa -25 ani ! solistii au fost : Alexei Moshkov (vioarà), Sevak Avanesyan (violoncel), Julien Libeer (pian), toti foarte tineri.

-Max Bruch

-Pyotr Tchaikovsky, ne-a încântat întaî cu « Nocturnà pentru violoncel si orchestrà în do diez minor, cu marele Mischa Maisky la violoncel.

Minunat. Iar bis-ul a fost o piesà de Komitas.

20150426_215554 (1)

In timpul pauzei, cu Mischa Maisky, elev al lui M.Rostropovitch si partener de muzicà de camerà cu Radu Lupu, Y.Bashmet, M.Vengerov, M.Argerich

 

A urmat « Capriccio italian » în la major si, ca apoteozà, Concertul pentru vioarà  în re major, în integralitate !, cu sublimul maestru Maxim Vengerov . Publicul care ovationa în picioare aceastà performantà de virtuozitate, a primit în dar un bis, «  Grunk » ! Putea fi o searà mai minunatà ?

La Concertul de la Bruxelles am fost însotiti de un cuplu de prieteni români, rafinati melomani, care ne-au màrturisit la sfârsit emotia profundà pe care au avut-o în sala cuprinsà de fiori, plângându-si trecutul, savurând frumusetea prezentului si gândind viitorul în spiritul de unitate nationalà. Au simtit aceeasi emotie cu cea care emana din prezentarea operei « Nabucco », dirijatà de Riccardo Muti în  2011, la sàrbàtorirea a 150 ani de independentà a Italiei. Concertul a avut loc la Teatro dell’Opera di Roma, iar publicul a fost emotionat pânà la lacrimi la auzul lui « va pensiero » din corul sclavilor, la fel ca si publicul nostru, îndurerat si plin de mândrie de a se sti încà armean, în cuida vointei turcilor de a ne anihila.

La Bruxelles, prietenii români care ne-au insotit la concert, au împàrtasit cu noi bucuria si mândria de a vedea capitala Europei, gazdà a unor manifestàri culturale de înalt nivel, cu o participare masivà a publicului belgian ( sala arhiplinà, aplauze de bis-uri entuziaste), toate acestea sub semnul de « nu-mà-uita » al comemoràrii genocidului.

Ne-am simtit iubiti, admirati si sustinuti în ambele ocazii.

Alice Pambuccian Grigorian