Simona Paula Dobrescu

CORESPONDENȚĂ DIN BARI/ PRINTRE PRIETENI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Cuvântul oikoumene derivă din limba greacă și înseamnă a locui; indica o porțiune din Lume, cunoscută și locuită de către Om. În puține cuvinte”casa în care “trăim”.Termenul, odată cu trecerea timpului,”îmbracă”două aspecte:primul, geografic cu descrierea lumii cunoscute, al doilea filozofic-religios,ce aparține unui anumit grup”care are o credință sau o teorie filozofică.

Bari,oraș ecumenic,este “Casa unde toți pot să trăiască împreună” și reprezintă punctul în care se împletesc întâmplările persoanelor și unde se pot cunoaște multe feluri de a înțelege existența,de a gândi și de a crede. Ca o poartă deschisă spre Răsărit,orașul a asistat în trecut la sosirea Armenilor, a Grecilor, a Levantinilor și a populațiilor provenind din Balcani,actual,vede și primește pe cei care vin din Liban,Irak,Siria și Palestina. Pentru a cunoaște și a aminti legătură care există între Bari și restul Lumii amintit mai sus, către care locuitorii au demonstrat mereu caracterul lor deschis și primitor,joi seară pe 5 iulie 2018, mulți dintre prietenii pe care-i cunosc (profesori,scriitori,preoți,editori, negustori etc.)și-au dat întâlnire la librăria”Bari ignota”[Bari necunoscută] situată în

Verii armeni Mariam Siranuc Quaranta și Rupem Timurian

centrul orașului.Fiecare dintre cei prezenți a adus propria contribuție,amintind momente semnificative din viața personală și legătură cu teritoriul în care acum trăiesc. Amintesc cu plăcere pe prietenii armeni doamna Mariam Siranuc Quaranta și domnul Rupem Timurian,care se emoționează ori de câte ori se întorc cu gândul la trecut, la Satul Nor Arax unde s-au născut și au copilărit,întemeiat de poetul Hrand Nazariantz.Din memoria lor se pot trage învățăminte utile pentru prezent și viitor!

 

Simona Paula Dobrescu

Un prim plan al domnului Rupen Timurian