Mihai Stepan Cazazian

CONVOCATOR

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

         Uniunii Armenilor din România convoacă Adunarea Generală pentru data de  2 iulie 2016 la București, având următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea noului Act Constitutiv al Uniunii Armenilor din România.
  2. Aprobarea noului Statut al Uniunii Armenilor din România.
  3. Descărcarea de gestiune a vechiului Consiliu Director și a Comisiei de Cenzori.
  4. Alegerea Consiliului Director al Uniunii Armenilor din România.
  5. Alegerea Comisiei de Cenzori.
  6. Diverse.

Detalii suplimentare pot fi obtinute de la secretariatul Uniunii Armenilor din România la tel.  021.311.14.25.