Mihai Stepan Cazazian

CONTRIBUŢII NOI LA CUNOAŞTEREA IMPLICĂRII LUI BYRON ÎN DOMENIUL LIMBII ARMENE

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

            Opinia publică armeană de pretutindeni cunoaşte, în linii mari, despre prezenţa marelui poet britanic Lord George Gordon Byron în cadrul Congregaţiei Mekhitariştilor de pe insula  armenilor San Lazzaro din Veneţia, unde s-a ocupat de învăţarea limbii armene şi a creării unor dicţionare de limbă şi de gramatică.

            Astăzi, putem spune că datorită studiilor îndelungate întreprinse de tânăra cercetătoare româncă G.B. Rizzoli din Göttingen (Germania), cei interesaţi de activitatea lordului Byron în mijlocul mekhitariştilor veneţieni pot lua cunoştinţă cu noi elemente care îmbogăţesc paleta celor ştiute până acum.

            Rezultatul studiilor cercetătoarei românce s-a concretizat în vastul articol „Byron’s Unacknowledged Armenian Grammar and a New Poem” (Gramatica armeană nerecunoscută şi un nou poem), care a văzut lumina tiparului de curând în vol. LXIV al publicaţiei americane „The Keats-Shelley Journal” din 2015.

            Această publicaţie, care apare la New York, începând din 1952, este un organ  al „The Keats-Shelley Association of America”,  înfiinţată dintr-o coaliţie a unor savanţi, critici, bibliofili, editori, studenţi şi profesori, angajaţi cu toţii în studierea strălucitelor realizări ale lui John Keats, Percey Bysshe Shelley, Lord George Gordon Byron, Leigh Hunt ş.a.,  aceştia fiind unii dintre cei mai importanţi poeţi romantici englezi din primul sfert al secolului al XIX-lea.

            Cu siguranţă, articolul atât de documentat al cercetătoarei G.B.Rzzoli va trezi interesul cercurilor literare şi ale specialiştilor din Republica Armenia, care se interesează de fenomenul Byron şi legăturile sale cu limba armeană.

  Madeleine Karacaşian