Mihai Stepan Cazazian

CONSTANȚA / Sărbătoarea FLORIILOR si Comemorarea GENOCIDULUI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

IMG_0148

Tot mai împodobită și mai înfrumusețată, biserica armeană din Constanța devine din ce în ce mai neîncăpătoare față de numărul mare al credincioșilor care-i trec pragul. Harul și devoțiunea părintelui paroh Oshakan Khachatryan se dovedește a avea o deosebită putere de convingere. Astfel, cei cunoscuți drept creștini practicanți și atașați de Sfânta noastră Biserică Apostolică Armeană au prilejul de a se întâlni și servi ca exemplu celor  care, cândva, frecventau mai rar sfântul lăcaș, precum și,  deopotrivă, celor mai tineri.

Cu credință și smerenie, după cele patruzeci de zile ale Postului Mare, iată că intrăm în cea din urmă săptămână dinaintea mult așteptatei sărbători a Paștelui, prin celebrarea Floriilor (Dzaghgazart). În conformitate cu canoanele bisericești, aceasta este ziua când Domnul nostru Iisus Hristos încălărat pe măgăruș, și-a făcut  – triumfător – intrarea plină de măreție în Ierusalim.

IMG_0128

După sfânta slujbă – oficiată după rânduială cu altarul deschis – și lectura acelui pasaj în care este descrisă glorioasa descindere a Mântuitorului în Ierusalim, părintele și-a rostit, ca de obicei, predica într-o atmosferă de reculegere și totală cucernicie. Parfumul ramurilor de salcie și al florilor umpleau biserica de o binecuvântată mireasmă.

„Să mergem – și-a început părintele cuvântul – să mergem cu gândul în Israelul din acea perioadă și împreună cu poporul să strigăm: „Binecuvântare Fiului lui David!” Să-l întâmpinăm cu salutul și însuflețirea noastră, purtând simbolic lăstarii de salcie în locul celor de palmier și de măslin.

Aș dori să realizați – a continuat părintele – întreaga importanță a acestei zile, care este mai mult decât o sărbătoare oarecare: este ziua când suntem chemați a ne judeca în fața conștiinței noastre, comparându-ne cu mulțimea entuziastă de evrei de odinioară, care după ce l-a aclamat și slăvit pe Iisus, l-a condamnat la o moarte rușinoasă și crudă. Oare suntem ca ei? Oare apreciem mai mult bunurile lumești superficiale și trecătoare în pofida celor cerești sacre și eterne?  Bine știm că în fiecare moment al vieții noastre ne aflăm în situația de a alege; și ce suntem noi, în fond? Suntem rezultatul opțiunilor noastre! Suntem ceea ce alegem!

Așadar, dragi credincioși să nu fim slabi și să nu ne lăsăm ispitiți de cele materiale ale pământului, ci să alegem mântuirea și viața veșnică. Să ne cercetăm sufletele, să ne judecăm și să ne autoevaluăm. Și, în final, să alegem.”

În continuare părintele a făcut remarca unei coincidențe: a zilei Floriilor și a zilei comemorării celor peste un milion și jumătate de martiri, exterminați crâncen de către Împeriul Otoman.

„Ca urmare, astăzi ne-am adunat aici nu numai spre a-l întâmpina pe Domnul cu ocazia sărbătorii de Florii, ci și pentru a ne ruga  și a ne pleca pios capetele în fața sfinților noștri martiri, cerându-le blagoslovenia.”- a precizat părintele nostru.

În cuvinte emoționante a evocat momente din această primă crimă împotriva umanității, ale cărei consecințe vor continua până când aceasta  va fi recunoscută și  i se vor aduce poporului armean atât de crunt încercat, reparații morale, căci cine își uită istoria e condamnat s-o repete, așa cum – din nefericire –  se întâmplă chiar astăzi, sub ochii noștri  în diferite părți ale lumii : „Cu doar trei săptămâni în urmă am asistat la încercarea de a-l  alunga din nou pe armean din țara lui de origine. Genocidul continuă? Dumnezeu ne veghează însă, și ne călăuzește ca pe un popor ales spre a-l birui pe inamicul perfid.”

După această impresionantă predică a urmat un alt moment la fel de mișcător: cu coronițe de salcie și flori pe cap toți copiii au primit blagoslovenia și li s-a citit Rugăciunea de binecuvântare.

A urmat sfințirea și distribuirea rămurelelor de salcie.

Apoi, toți enoriașii au coborât în curtea bisericii, unde s-au depus coroane de flori și s-au aprins lumânări la monumental închinat genocidului. Părintele a rostit Rugăciuniunile de binecuvântare și bună mediere sfinților noștri martiri.

IMG_0168

A existat și o surpriză de final: doamna Taguhi Sarchizian a invitat pe toată lumea în sala de la parter a bisericii unde a oferit cafele și gustări pregătite de ea însăși.

 

Articolul: Arsaluis Gurau

Fotografii: Areknaz Tatosian