Mihai Stepan Cazazian

CONSTANȚA / Prof.univ. dr.ing. G.Kumbetlian a fost onorat la Simpozionul „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În zilele de 6-7 octombrie 2017, Academia de Științe Tehnice din România (ASTR), împreună cu Universitatea Ovidius din Constanța au organizat simpozionul „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România” la Constanța. Simpozionul și-a desfășurat lucrările (peste 100 de comunicări și 130 de participanți) în plen și în cele 10 secțiuni ale lui. Din Comitetul de Organizare local, condus de Doamna prof.univ.dr.ing. Valentina Pomazan, am făcut parte și prof.univ. dr.ing. G.Kumbetlian (din partea ASTR). Pentru buna organizare a Simpozionului, cei doi membri amintiți mai sus, au primit din partea ASTR, prin Președintele ei, prof.univ.dr.ing.DHC.Mihai.M Mihăiță,  Diploma și Medalia ASTR, iar profesorul Kumbetlian a făcut parte din Prezidiul Lucrărilor în Plen.

Din prezidiu au făcut parte (de la stânga la dreapta) Cdor.prof.univ.dr.ing. Gheorghe Samoilescu de la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța, prof.univ. dr.ing. G.Kumbetlian, membru titular al ASTR, prof.univ.dr.ing.Euring.DHC. Mihai M. Mihăiță, președintele ASTR, prof.univ.dr. med.Sorin Rugină, Rectorul Universității Ovidius din Constanța și prof.univ.em.dr.ing. DHC Valeriu Jinescu, secretarul general al ASTR.  

 

Profesorul universitar  Kümbetlian A. Garabet s-a născut în Constanţa, la 11 martie 1936. După clasa I-a(1943-1944) la Şcoala Germană şi alţi trei ani (1944-1947) la Şcoala nr.5 din Constanţa, aabsolvit (1947-1950) clasele gimnaziale ale liceului Brukenthal din Sibiu cu “Diplom für Verdienste”şi “LiceulMircea cel Bătrân”din Constanţa (1950-1954)cu Diplomă de Maturitate”.

A urmat apoi cursurile Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehni din Bucureşti (1954-1959), obţinând diploma de inginerîn specialitatea maşini termice.În anul 1976 a obţinut titlul ştiinţific de doctor inginer în domeniul „Teoria elasticităţii mediilor structurale”cu lucrarea: „Calculul exact al plăcilor acţionate hidrostatic şi cu stare complexǎ de mobilitate a conturului, pe baza rezolvării problemei antimediane a teoriei mobilitǎtii elastice” sub conducerea dr. doc. ing. Mircea Mişicu, în cadrul Centrului de Mecanica Solidelor al Academiei Române.

A ocupat succesiv funcţiile de inginer principalîn cadrul Întreprinderii de Electricitate dinConstanţa (1959-1966) şi în paralel asistent şi lector în cadrul  catedrei de fizică a Institutului Pedagogic din  Constanţa (1964-1968), director şi professor al  Liceului Energetic din Constanţa (1966 -1972), şef de lucrări (1972 -1976) şi conferenţiar (1976-1990)  la Institutul de Marinǎ “Mircea cel Bătrân”, profesor  universitar la  Universitatea Maritimă (1990-2006) şi la  Facultatea de Construcţii a Universităţii „Ovidius” din Constanţa  (1992-2006). Între anii 1990 şi 2004 a fost şi şeful catedrei (departamentului) de  Inginerie Mecanicǎ Navalǎ , membru al Consiliului Facultăţii de Electromecanică Navală şi  membru al Senatului Universităţii Maritime, iar între anii 2002 şi 2006, directorul Centrului de  Cercetare în Inginerie Mecanicǎ Navalǎ al Universităţii Maritime din Constanţa.

A predat cursuri de  Mecanicǎ, Rezistenţa Materialelor şi Teoria Elasticităţii în cadrul Institutului de Marinǎ, Universităţii Maritime şiUniversităţii„Ovidius” din Constanţa. Între anii 1999 şi 2010  a condus doctorate în  Inginerie Mecanicǎ, în cadrul  Universităţii  “OVIDIUS” şi Universităţii  Maritime din Constanţa, iar în anii 2002-2003 a fost  membru în comisiile  Universităţii Maritime şi “Ovidius” din Constanţa, pentru acordarea  titlului ştiinţific de “Doctor Honoris  Causa”.

vezi  CV complet aici