Redactor

Comunitatea armeană din Iaşi – o entitate culturală activă în viaţa oraşului

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Uniunea Armenilor – o componentă activă în viaţa culturală a oraşului, fapt dovedit de prezenţa organizaţiei noastre la două evenimente deosebite ce au avut loc pe parcursul lunii octombrie 2010.

În cadrul Sărbătorilor oraşului, pe 14 octombrie , Filiala noastră, în colaborare cu Biserica Armeană şi Colegiul Naţional Iasi, au fost implicate în organizarea acţiunii  “Biserica Armeană în Istoria Iaşului”. Evenimentul a avut ca invitaţi profesori şi elevi de la Colegiul Naţional Iaşi şi membrii ai comunităţii armene.

Prezentarea importanţei Bisericii şi comunităţii noastre în viaţa culturală a oraşului a fost susţinută de domnul dr. Zare Nazarian, vicepreşedintele Uniunii Armenilor din România şi domnul Marcel Agop, Preşedintele Uniunii Armenilor- Filiala Iaşi. La finalul prezentării a fost făcută o mică demonstraţie de cultură armeană fiind recitate rugăciuni în limba armeană. S-a stabilit de asemenea un protocol de colaborare între Filiala noastră şi Colegiul Naţional Iaşi, în vederea organizării în viitor a unei Şcoli de vară, ce va avea ca tematică seminarii de limbă şi civilizaţie armeană. La aceste cursuri vor participa atît copii din comunitatea locală cît şi din comunitatea armeană.

De asemenea, în perioada 21-22 octombrie, la Biblioteca Central Universitară, sociologi, cercetători din domeniul politic, profesori universitari şi doctoranzi din Iaşi, Bucureşti, Budapesta, Berlin şi Varşovia au participat la seminarul “ Multiculturalitate vs. Interculturalitate în România şi Europa de Sud-Est”, eveniment la care au participat şi reprezentanţii Filialei noastre.

Pe parcursul celor două zile de seminar, au avut loc discuţii despre identitate culturală, minorităţi naţionale şi relaţiile culturale pe care acestea le stabilesc. Au conferenţiat în cadrul activităţii Istvan Horvath, Preşedintele Institutului pentru Problemele Minorităţilor Naţionale, Ovidiu Gant – deputat al minorităţilor germane în Parlamentul României, Vintilă Mihăilescu – şef al Catedrei de Sociologie din cadrul şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Anneli Ute Gabanyi cercetător politic din Berlin, Gergo Pulay- doctorand la Universitatea Budapesta şi Ewa Nowicka Rusek – reprezentant al Şcolii de Sociologie, Universitatea Varşovia.

La finalul seminarului au avut loc discuţii libere, în care reprezentanţii Filialei U.A.R.- Iaşi şi-au expus punctul de vedere în ceea ce priveşte problematica minorităţilor în România, şi au dat soluţii pentru o mai bună comunicare între comunităţile locale, stabilirea de conexiuni culturale fiind cheia succesului pentru progresul cultural.

Pe lîngă prelegeri, au avut loc şi două expoziţii, cu tematică diversă, care pe lîngă tenta creativă şi de delectare intelectuală a invitaţilor, au evidenţiat că unicitatea unei culturi constă tocmai în diversitatea acesteia.

De asemenea, pentru perioada următoare, Filiala Iaşi şi-a propus o amplă acţiune de stabilire a unor activităţi de colaborare cu alte organizaţii culturale, cît şi cu celelalte comunităţi ieşene.